Theo đó, đồ chơi trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn, cơ lý, tính cháy, hóa học… Ngoài ra, đồ chơi trẻ em sử dụng điện không được dùng nguồn điện có điện áp danh định vượt quá 24V và không một bộ phận nào trong đồ chơi có điện áp danh định hoặc tức thời vượt quá 24V. Trong trường hợp các bộ phận của đồ chơi được nối hoặc có thể tiếp xúc với nguồn điện có điện áp danh định vượt quá giới hạn thì phải được cách điện.
Đồ chơi trẻ em phải công bố hợp quy nếu được sản xuất trong nước hoặc đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu nếu là đồ chơi nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy trong trường hợp này có hiệu lực tối đa là 03 năm.
Dù vậy, những đồ chơi trẻ em đang mua bán trên thị trường trong nước thực hiện theo quy chuẩn của Thông tư 18 vẫn tiếp tục được lưu thông cho đến hết ngày 31/12/2021.
Ngoài ra, từ 31/12/2019, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu đồ chơi trẻ em áp dụng quy chuẩn ban hành theo Thông tư này.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.
Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 18/2009/TT-BKHCN.
Xem chi tiết Thông tư 09/2019/TT-BKHCN tại đây.
Nguồn: VITIC