Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia (Bộ Công Thương) cho biết Bộ Nông nghiệp Australia đã đưa ra thông báo kể từ tháng 9 năm 2019, tất cả nhà nhập khẩu tỏi tươi dành cho người tiêu dùng phải có giấy phép nhập khẩu hợp lệ trước khi hàng đến Australia. 
Để có giấy phép này, các nhà nhập khẩu cần nộp hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu tới Bộ Nông nghiệp Australia. 
Toàn bộ hàng nhập khẩu vào Australia cần phải tuân thủ các điều kiện nhập khẩu được đưa ra trong cơ sở dữ liệu về An toàn sinh học (BICON) và các điều kiện khác được liệt kê trong giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp Australia. 
Theo đó, kể từ ngày 1/9/2019, nếu tỏi tươi nhập khẩu vào Australia không có giấy phép sẽ bị tái xuất hoặc tiêu hủy. Thông báo được áp dụng cho các nhà nhập khẩu tỏi tươi vào Australia. 
Nguồn: Như Huỳnh/Kinh tế & Tiêu dùng