Hệ thống trao đổi dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử tại các địa bàn trên toàn quốc và hoàn thiện ứng dụng kết nối giữa các bên đã được triển khai thử nghiệm trước đó từ ngày 25/5/2020. Từ đầu tháng này (01/8/2020), việc nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy được mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Các bước thực hiện như sau:

1. Khai thuế
Người nộp thuế được chọn 01 trong 02 hình thức là khai thuế tại Cơ quan thuế hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
2. Nộp thuế
Người nộp thuế lựa chọn truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Kênh thanh toán điện tử của Ngân hàng thương mại: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Vpbank, MB, Tpbank, BIDV.
3. Nhận tin nhắn từ Tổng cục Thuế để đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký theo quy định.
Khi đến cơ quan đăng ký xe, người nộp lệ phí trước bạ kê khai, cung cấp mã hồ sơ cho Cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe, cấp biển số theo quy định.
Ngoài ra, các Cục Thuế và Chi cục Thuế lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ về triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử: Tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài để tuyên truyền thông qua hình thức tin, bài; đồng thời tuyên truyền trực tiếp cho các hãng xe, hiệp hội các nhà sản xuất xe, đại lý kinh doanh xe…
Cấp mã số khi giải quyết hồ sơ khai lệ phí trước bạ phương tiện tại Chi cục Thuế: Đối với chủ phương tiện chưa có mã số thuế, lãnh đạo các Chi cục Thuế sắp xếp, bố trí nhân sự bộ phận đăng ký thuế tại vị trí tiếp nhận hồ sơ khai lệ phí trước bạ; chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp giải quyết hồ sơ đăng ký thuế trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo thời gian giaỉ quyết hồ sơ khai lệ phí trước bạ.
Xem chi tiết Công văn 3027/TCT-DNNCN tại đây.

Nguồn: VITIC