Theo Bộ Tài chính, hiện nay trên địa bàn Cao Bằng có 12 cửa khẩu phụ, lối mở nhưng có 5 lối mở chưa có lực lượng Hải quan, Kiểm dịch, do đó, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan chức năng chỉ cho phép XNK qua cửa khẩu phục, lối mở ở địa phương này khi đã có đầy đủ lực lượng chức năng và phải đảm bảo yêu cầu quản lý chính sách mặt hàng theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Cao Bằng có Công văn 688/UBND-TH gửi Bộ Công Thương xin ý kiến đối với các mặt hàng thực hiện XNK qua cửa khẩu phụ, lối mở của địa phương này.

Sau đó, để hướng dẫn tỉnh Cao Bằng thực hiện, Bộ Công Thương tiếp tục có công văn đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến đóng góp.

Trong một diễn biến liên quan đến hoạt động XNK qua cửa khẩu phụ, lối mở ở địa phương biên giới này, ngày 25-4-2016, UBND tỉnh Cao Bằng đã công bố danh sách tạm thời về cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn.

Trong đó có 3 cửa khẩu phụ gồm Hạ Lang, Lý Vạn (huyện Hạ Lang); Pò Peo (huyện Trung Khánh). 9 lối mở gồm: Nà Lạn (huyện Thạch An); Cốc Sâu, Pò Tập (huyện Phục Hòa); Nà Đoỏng (huyện Trà Lĩnh); Trúc Long (huyện Hà Quảng); Bảng Khoòng, Pác Ty, Kỷ Sộc (Hạ Lang); Nà Quân (huyện Thông Nông).

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan hàng hóa qua lối mở Nà Lạn và 6 cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gồm (Pò Peo, Bí Hà, Kỷ Sộc, Bản Khoòng, Pác Tỵ, Nà Quân).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương, các bộ liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo, tổ chức các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, không để lợi dụng xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan nêu trên; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, từ khi chính thức thực hiện thí điểm chủ trương của Chính phủ đối với lối mở Nà Lạn (từ 1-1-2014 đến cuối năm 2015), các doanh nghiệp tham gia thực hiện tái xuất 7.689 container hàng hóa qua lối mở này và các cửa khẩu phụ, điểm thông quan, với tổng trị giá đạt 313,17 triệu USD.

Hàng hóa chủ yếu là ô tô các loại, hàng thực phẩm đông lạnh, hoa quả khô… Trong đó, mặt hàng ô tô có 2.350 container (4.989 xe), thực phẩm đông lạnh 3.926 container, hoa quả khô 1.160 container, hàng hóa khác 353 container.

Thông qua hoạt động tái xuất qua lối mở Nà Lạn và các điểm thông quan khác theo chủ trương của Chính phủ giúp Cao Bằng thu ngân sách được 53 tỷ đồng.

Nguồn: baohaiquan.vn