Thống kê số liệu từ Báo cáo tài chính quý 3/2015, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết đạt 3.103 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, 309 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý 3/2015 với giá trị lãi đạt 3.506,2 tỷ đồng, chiếm 84,6% số doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 15,3%, giá trị lỗ là 403,2 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ quý 3/2014.

Báo cáo cho biết, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 103 doanh nghiệp có lãi 968,9 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng giá trị lãi.

Tiếp đến là ngành tài chính với 22 doanh nghiệp lãi 816,4 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng giá trị lãi, ngành khai khoáng và dầu khí có 21 doanh nghiệp lãi 602,5 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng giá trị lãi.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành khai khoáng và dầu khí có 6 doanh nghiệp thua lỗ 161 tỷ đồng, chiếm 40% tổng giá trị thua lỗ./.

Theo Linh Chi

Vietnam+

Nguồn: Vietnam+