Nghiên cứu này cũng cho biết "sức khỏe" của thị trường, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, lãi suất không ổn định sẽ đóng vai trò quan trong các quyết định về lương bổng.
Trong khi đó, năm 2015, Phố Wall lần đầu tiên trong năm năm tạo thêm được việc làm và ghi nhận mức tiền thưởng tăng.
Các ngân hàng trên Phố Wall đã có sự khởi đầu khó khăn trong năm 2016, khi chỉ số KBW Bank giảm gần 19% trước quan ngại về lợi nhuận.
Các ngân hàng tại Phố Wall đã cắt giảm v iệc làm cũng như tiền bồi thường cho người lao động, trong bối cảnh thị trường hàng hóa đình trệ và mức lãi suất gần 0% đã hạn chế khả năng tăng lợi nhuận của khối ngân hàng.
Nghiên cứu trên dự báo: trong năm 2016, mức thưởng đối với các nhân viên trong mảng bảo hiểm có thể ít hơn 15-20% so với năm 2015 do kinh doanh sa sút.
Mức thưởng trong lĩnh vực tư vấn dự kiến giảm 10-15%. Còn mức thưởng đối với những nhân viên trong mảng bán hàng/thương mại có nguy cơ giảm đến 20%.
Nguồn: Vietnamplus.vn