Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng hàng trăm tỷ đồng qua từng phiên giao dịch trên sàn HOSE trong tuần cuối cùng của tháng 3. Với tâm điểm mua vào 2 mã có thị giá cao VNM và VJC, khối ngoại đã có tuần mua ròng hơn 885 tỷ đồng.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 8,44 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 829,3 tỷ đồng, giảm 43,54% về lượng và giảm 10,55% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 44,27 triệu đơn vị, giá trị 2.119,65 tỷ đồng (giảm 29,87% về lượng và 24,69% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 35,83 triệu đơn vị, giá trị 1.290,35 tỷ đồng (giảm 25,62% về lượng và 31,64% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 27-31/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/3

12.839.540

7.988.560

4.850.980

432.360

256.770

175.590

28/3

7.863.410

9.060.920

-1.197.510

357.750

289.440

68.310

29/3

8.080.790

7.654.850

425.940

471.060

302.360

168.700

30/3

8.743.580

5.364.450

3.379.130

473.120

210.840

262.280

31/3

6.742.090

5.759.390

982.700

385.360

230.940

154.420

Tổng

44.269.410

35.828.170

8.441.240

2.119.650

1.290.350

829.300

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3  phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,15 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 21,47 tỷ đồng, giảm 71,66% về lượng và 66,56% về giá trị so với tuần trước đó.

Cụ thể, khối này đã mua vào 6,67 triệu đơn vị, giá trị 108,81 tỷ đồng (giảm 12,81% về lượng và giảm nhẹ 3,86giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,52 triệu đơn vị, giá trị 87,34 tỷ đồng (tăng 53,9% về lượng và 78,35% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 27-31/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/3

1.922.900

1.120.661

802.239

23.290

13.100

10.190

28/3

1.123.090

1.030.080

93.010

20.560

9.220

11.340

29/3

650.105

952.740

-302.635

7.980

9.910

-1.930

30/3

1.123.280

336.923

786.357

27.240

6.560

20.680

31/3

1.852.070

2.078.700

-226.630

29.740

48.550

-18.810

Tổng

6.671.445

5.519.104

1.152.341

108.810

87.340

21.470

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 695.032 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 34,47 tỷ đồng, giảm 41,69% về lượng nhưng tăng 139,54% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,33 triệu đơn vị, giá trị 111,61 tỷ đồng (tăng 59,69% về lượng và 357,79% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 1,63 triệu đơn vị, giá trị 77,14 tỷ đồng (tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ra 0,26 triệu đơn vị, giá trị 9,99 tỷ đồng).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 27-31/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/3

255.826

192.800

63.026

10.390

6.560

3.830

28/3

551.550

401.150

150.400

28.680

19.140

9.540

29/3

393.500

238.600

154.900

18.840

11.860

6.980

30/3

466.946

371.500

95.446

24.970

19.090

5.880

31/3

657.760

426.500

231.260

28.730

20.490

8.240

Tổng

2.325.582

1.630.550

695.032

111.610

77.140

34.470

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 10,29 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 885,24 tỷ đồng, giảm 49% về lượng và giảm gần 12% về giá trị so với tuần trước.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, VNM tiếp tục dẫn đầu danh mục cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 394 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 2,75 triệu đơn vị.

Tiếp đó, VJC được mua ròng 114,72 tỷ đồng, khối lượng mua ròng tương ứng 875.210 cổ phiếu và HPG được mua ròng 89,41 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 2,35 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, KBC dẫn đầu danh mục mua ròng về khối lượng với 3,94 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng tương ứng 60,26 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 93,14 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 2,49 triệu cổ phiếu.

Đứng ở vị trí tiếp theo, PVD bị bán ròng 70,08 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 3,46 triệu đơn vị, đây cũng là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng trên sàn HOSE trong tuần này.

Trên sàn HNX, VGC tiếp tục dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, với khối lượng 874.300 cổ phiếu, giá trị mua ròng 14,49 tỷ đồng.

Tiếp đó, DBC được mua ròng 447.510 cổ phiếu, giá trị 14,29 tỷ đồng và VND được mua ròng 497.720 cổ phiếu, giá trị 8,34 tỷ đồng.

Trong khi đó, PMS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 1,29 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 35,32 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, SHB bị bán ròng 428.705 cổ phiếu, giá trị 3,75 tỷ đồng.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn