Ghi nhận năm tăng trưởng tích cực

Năm 2016, VIB đã đạt được nhiều thành tựu trên cơ sở phát triển bền vững, an toàn hiệu quả; trong đó, chú trọng việc duy trì, phát triển nguồn doanh thu có tính bền vững, quản lý chi phí và quản trị rủi ro hiệu quả: Lợi nhuận trước thuế đạt 702 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch được cổ đông giao phó. Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của VIB đạt 104.500 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch; tăng trưởng tín dụng đạt xấp xỉ 70.000 tỷ đồng, tăng 25% trong 2 năm liên tiếp.

Trong năm qua, VIB đã mua lại 30% dư nợ bán cho VAMC, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Nguồn vốn huy động tốt, các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 65,6% và 47,1%, đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 13,5%.

VIB tiếp tục được ghi nhận của các định chế hàng đầu quốc tế và các cơ quan quản lý nhà nước. Sức mạnh tài chính của VIB được xếp ở nhóm cao nhất trong 3 năm liên tiếp (2014, 2015, 2016) bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s; VIB liên tiếp 2 năm liền được tổ chức uy tín The Banker của Vương quốc Anh trao giải thưởng là Ngân hàng tiêu biểu duy nhất của Việt Nam.

ảnh 1 
Tăng vốn điều lệ và kế hoạch 2017

Với kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2016, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tới đây, Hội đồng quản trị VIB trình cổ đông duyệt kế hoạch trả cổ tức 2016 và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tối đa 44,6% vốn điều lệ; trong đó, chia cổ tức bằng tiền mặt 5% (tuỳ thuộc sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước) và cổ phiếu thưởng 39,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 3,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%).

Năm 2014 và 2015, VIB đều chia cổ tức và cổ phiếu thưởng ở mức cao, lần lượt là 23% và 25%.

Một phương án khác dự kiến đưa ra trình cổ đông lựa chọn là không chia cổ tức bằng tiền mặt, mà chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng vẫn là 44,6%.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chia cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhận viên tỷ lệ 0,4% vốn điều lệ, tương đương gần 23 tỷ đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ trên nhằm tạo cho VIB một vị thế mới về quy mô vốn điều lệ, sẵn sàng đáp ứng các chỉ số an toàn về vốn và thanh khoản cho hoạt động kinh doanh.

ảnh 2
Theo VIB, năm 2017, Ngân hàng tập trung vào mục tiêu tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô. Đi kèm với kế hoạch chia cổ tức và tăng vốn này là kế hoạch tăng trưởng dư nợ theo 2 phương án: thứ nhất, tăng trưởng 16% như Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt; thứ hai, tăng trưởng 32% như dự kiến của Ban điều hành, dựa trên năng lực quản trị rủi ro và định hướng ưu tiên tăng trưởng của nền kinh tế, tuỳ theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.
Lợi nhuận trước thuế mục tiêu của VIB trong năm nay là 750 tỷ đồng; huy động vốn thị trường 1 đạt trên 80.000 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 120.000 tỷ đồng; dư nợ VAMC giảm tối thiểu và luôn duy trì nợ xấu dưới 3,0%.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đề xuất kế hoạch huy động vốn cấp 2 có thời hạn có thể lên đến 10 năm, với khối lượng tối đa 7.000 tỷ đồng, nhằm tăng cường hệ số CAR và các chỉ số an toàn khác cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn