Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11%, đóng góp 7,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 12,3%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tiếp tục giảm sâu với mức giảm 6,3%, làm giảm 1,3 điểm phần trăm của mức tăng chung.

Trong 11 tháng năm nay, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Ti vi, thép cán, ô tô, thép thô...

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như: Quảng Nam tăng 30,6%; Thái Nguyên tăng 24,5%; Hải Phòng tăng 16,7%; Đà Nẵng tăng 13%; Bình Dương tăng 9,5%; Cần Thơ tăng 8,9%; Hải Dương tăng 8,6%...

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1/11/2016 tăng 8,8% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2015 tăng 9,7%).

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn mức tăng chung: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 110,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 49,7% (chủ yếu là tồn kho điện thoại di động Samsung chờ xuất khẩu)...

Nguồn: Diệu Hoa/Thời báo Tài chính online