Việc xả nước của Thủy điện sông Tranh 2 được thực hiện theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tại và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT & TKCN) tỉnh Quảng Nam với Công ty Thủy điện Sông Tranh trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm ký kết ngày 06/10/2015. Đồng thời căn cứ Công văn số 145/BCH ngày 02/11/2016 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam về việc vận hành điều tiết lũ hồ thủy điện Sông Tranh 2; bản tin dự báo số: 10/2016/TLST-ĐKTTVQN của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát lúc 13h30 ngày 02/11/2016 dự kiến lưu lượng về hồ từ 1500 đến 2000 m3 /s.

Theo số liệu quan trắc và tình hình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 lúc 14h30 ngày 2/11, mực nước hồ đang ở cao trình 165,81m, lưu lượng về hồ 1949,61m3/s, lưu lượng nước qua tổ máy để phát điện 110 m3/s. Do lưu lượng nước về hồ lớn hơn lưu lượng nước qua 2 tổ máy nên BCH PCTT&TKCN Công ty Thủy điện Sông Tranh đã gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc Hồ thủy điện Sông Tranh 2 sẽ tiến hành xả nước qua tràn để điều tiết hồ chứa nhằm duy trì mực nước hồ ở cao trình 172m theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa.

Thời gian dự kiến hồ thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu xả nước qua tràn lúc 20h00 ngày 2/11/2016 với lưu lượng xả trung bình từ 100 - 1.200 m3 /s tùy theo lượng nước về hồ thực tế. Trong quá trình điều tiết hồ chứa căn cứ vào lưu lượng nước về hồ thực tế, công ty sẽ có những bản tin thông báo tiếp theo.

Nguồn: Đình Dũng/Báo Công thương điện tử