Theo tính toán của SolarBK, dựa vào số liệu thống kê trong 1 tuần so với số liệu tính toán (trong thời gian chạy thử nghiệm), công suất sử dụng trung bình hàng ngày của hệ thống đạt 98%; điện năng tiết kiệm trên 88% và số tiền tiết kiệm mang lại đạt 89% so với báo cáo kinh tế kỹ thuật ban đầu.
Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời của Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản miền Nam có công suất thiết kế 20.000 lít/ngày, tổng diện tích lắp đặt là 130 m², với bộ hấp thu năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ module VT có hiệu suất hấp thụ năng lượng lên đến 93%.
Đây là mô hình đầu tư theo hình thức liên doanh ESCO (Công ty dịch vụ năng lượng) do EVNSPC và SolarBK cùng góp vốn.
 Ngoài công nghệ module VT, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời này còn được trang bị hệ thống giám sát từ xa SSOC nhằm thu thập các số liệu về nhiệt độ tại các vị trí, lưu lượng nước nóng sử dụng và điện năng tiêu thụ của hệ thống nhằm phân tích hiệu quả tiết kiệm thực tế do hệ thống mang lại sau khi sử dụng.
Đồng thời dựa vào các số liệu về công suất, thời gian sử dụng nước nóng của nhà máy, đơn vị thiết kế và vận hành sẽ phân tích nhằm đưa ra các giải pháp tiết kiệm cao nhất cho đơn vị sử dụng.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử