Sản xuất công nghiệp khả quan
Theo bà Bùi Thị Dung, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt kết quả đáng khích lệ trong các tháng đầu năm nay.
Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trừ dầu thô và khí đốt toàn tỉnh đã tăng 8,19 % so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 19,1 %; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,75 %; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,21 %. Tính chung 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh (trừ dầu thô và khí đốt) đạt 101.755,95 tỷ đồng, tăng 8,17 % so với cùng kỳ.
So với cùng kỳ chỉ có 4 sản phẩm có sản lượng giảm (Khí đốt giảm 15,82 %, dầu thô giảm 14,09 %, hải sản chế biến giảm 9,71 % (do sản lượng khai thác và đánh bắt giảm, đồng thời nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giảm, một số nhà máy ngừng sản xuất vì gây ô nhiễm môi trường), vải dệt thoi sợi bông (staple) tổng hợp giảm khoảng 4,6 %.
Các sản phẩm còn lại như sắt thép, dệt may, nhựa… đều tăng từ 2,39 - 195,96 %, riêng bia các loại tiếp tục tăng mạnh đến 195,96 % do 10 tháng đầu năm 2016, có sự thay đổi về chủ đầu tư mới nên doanh nghiệp đã tạm dừng sản xuất để chuyển giao, nay đã ổn định sản xuất.
Xuất khẩu tăng trưởng mạnh
Bên cạnh hoạt động sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng có sự tăng trưởng mạnh. Theo bà Bùi Thị Dung, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã xuất khẩu được trên 3,4 tỷ USD, tăng 21,32 % so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, nhóm hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vẫn là mặt hàng xuất khẩu chính của tỉnh với tỷ trọng 86 % (khoảng 1,56 tỷ USD, tăng 12,57 % so với cùng kỳ). Trong đó sản phẩm từ sắt thép tăng 10 lần, tiếp đến là nhóm thủy sản tăng 13,51 %, nhóm nông lâm sản tăng 6,82 %...
Về thị trường, hiện nay châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu chính của tỉnh với tỷ trọng 70% trong tổng kim ngạch xuất khẩu (tương đương 2,4 tỷ USD, tăng 25 % so với cùng kỳ). Thị trường châu Âu chiếm 6,8 % về tỷ trọng, với 234,28 triệu USD, tăng 58,3 %. Châu Mỹ chiếm tỷ trọng 5,53 %, tương đương 191,31 triệu USD, tăng 27,6%. Số còn lại là các thị trường khác như châu Phi, Úc..
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong các tháng tới, Sở Công Thương Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng, UBND tỉnh cần cho phép Sở xây dựng Đề án đầu tư trang thiết bị để hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế phát triển sản phẩm mới bởi hiện nay phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị mới.
Bên cạnh đó, các sở ban ngành khác cũng cần hỗ trợ tốt hơn cho ngành điện trong việc triển khai thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình đầu tư lưới điện trên địa bàn tỉnh để đảm bảo đủ điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nguồn: Mai Ca/Báo Công Thương điện tử