Theo đó, EVN HANOI sẽ không cắt điện để sửa chữa lưới cao, trung, hạ áp cấp cho các điểm cấp điện phục vụ tổ chức lễ kỷ niệm, đồng thời tăng cường phương án đảm bảo bằng 2 nguồn điện lưới và có máy phát điện, bộ lưu điện dự phòng.
Ngoài ra, EVN HANOI cũng bố trí lực lượng kiểm tra và tuần canh hành lang an toàn lưới tại các đường dây 110 kV cấp điện cho Cung văn hóa trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm. EVN HANOI cũng chỉ đạo Công ty Điện lực Hoàn Kiếm chủ động liện hệ với Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô để lập phương án bảo đảm điện chi tiết và cụ thể. Phối hợp cùng kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, trạm cắt, các đư­ờng dây trung, hạ thế cấp điện cho trạm biến áp Cung văn hóa. Nếu phát hiện các hiện tượng bất thường phải xử lý ngay.
Trong thời gian bảo đảm điện phải tăng cường kiểm tra, tuần canh hành lang tuyến cáp cấp cho các trạm trọng điểm, không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến cáp bị vi phạm. Chuẩn bị đủ thiết bị vật tư dự phòng và các máy phát điện, hợp bộ lưu động dự phòng để xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ tại trạm biến áp Cung văn hóa.
Nguồn: Lan Anh/Báo Công Thương điện tử