Trong đó ngành khai khoáng giảm 11,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,9%.

Tính chung 10 tháng năm 2016, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 9,8% của cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do ngành khai khoáng tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,7%, đóng góp 7,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,8%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,1%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 5,5%, làm giảm 1,2 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 10 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 17,7%; dệt tăng 16,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 14,1%.

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 8,2%; sản xuất thiết bị điện tăng 5,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 3,5%; khai khoáng khác tăng 2,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,2%; khai thác than cứng và than non tăng 1,2%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 7,5%.

Trong 10 tháng năm nay, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 79,2%; thép cán tăng 25,7%; ô tô tăng 19,7%; thức ăn gia súc tăng 19,7%; sắt thép thô tăng 19%; xi măng tăng 14,9%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Giày, dép da tăng 1,3%; than đá tăng 0,4%; phân urê giảm 5,6%; vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 6,3%; đường kính giảm 6,5%; điện thoại di động giảm 9,7%; dầu thô khai thác giảm 9,7%; phân hỗn hợp (NPK) giảm 9,9%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Nam tăng 29,2%; Thái Nguyên tăng 26,6%; Hải Phòng tăng 16,6%; Đà Nẵng tăng 12,2%; Cần Thơ tăng 11%; Bình Dương tăng 9,2%; Bắc Ninh, Hải Dương và Đồng Nai cùng tăng 8,1%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,3%; Hà Nội tăng 6,8%; Quảng Ninh tăng 5%; Vĩnh Phúc tăng 4,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 3,2%.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn