Trong đó ngành khai khoáng giảm 8,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,5%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,6% của cùng kỳ năm 2015.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6%, đóng góp 6,8 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,1%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9%; ngành khai khoáng giảm 1,7%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm mức tăng chung.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 4 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 46,6%; thép thanh, thép góc tăng 27,6%; ô tô tăng 23,9%; thép cán tăng 21,9%; sắt, thép thô tăng 18,4%; thức ăn cho gia súc tăng 17,.8%; xi măng tăng 15,8%... Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Xe máy giảm 0,1%; đường kính giảm 1,2%; dầu thô khai thác giảm 5,2%; phân u rê giảm 5,.3%; phân hỗn hợp (NPK) giảm 6,5%; điện thoại di động giảm 10%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớnnhư sau: Thái Nguyên tăng 42,7%; Quảng Nam tăng 32,8%; Cần Thơ tăng 24%; Hà Nội tăng 8,8%; Đồng Nai tăng 8,3%; Bình Dương tăng 7,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,2%; Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 5%; Vĩnh Phúc tăng 4,6%.

Nguồn: chinhphu.vn