Theo Quyết định số 699 năm 2017 của Bộ Tài chính về giá than cho sản xuất điện, giá bán than cho sản xuất điện (than cám chủng loại 1) có mức giá như sau:
1/ Than cám 4b.1 (1.825.000 đồng/tấn).
2/ Than cám 5a.1 (1.696.000 đồng/tấn).
3/ Than cám 5b.1 (1.486.000 đồng/tấn).
4/ Than cám 6a.1 (1.382.000 đồng/tấn).
5/ Than cám 6b.1 (1.241.000 đồng/tấn).
Còn theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giá khí Cửu Long và khí Nam Côn Sơn trên bao tiêu có giá 4,70 USD/trBTU; giá khí Cà Mau mua tại mỏ (bình quân tháng 6/2017) có giá là 3,33 USD/trBTU.
Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, giá dầu vùng 1 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng): dầu DO (0,05S) có giá 12.830 đồng/lít; dầu FO N02B (3,0S) có giá 10.810 đồng/lít.
Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/7/2017 tại ngân hàng Vietcombank ở mức 22.770 VNĐ/USD.
Cơ cấu sản lượng điện mua từ các nhà máy điện trong Quý II/2017 theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cụ thể như sau: thủy điện là 22,93%; nhiệt điện than là 42,54%; nhiệt điện khí là 31,23%; nhiệt điện dầu là 0,00%; nhập khẩu là 2,74%; năng lượng khác là 0,56%.
Ngoài ra, Cục Điều tiết Điện lực cũng cho biết, công suất khả dụng toàn quốc phụ tải cực đại hệ thống điện là 30.206 MW. Công suất khả dụng hệ thống điện (không bao gồm nhập khẩu điện Trung Quốc, nhà máy thủy điện nhỏ, nhà máy điện chạy dầu) là 33.870 MW.

Nguồn: Tạp chí năng lượng Việt Nam