Năm 2016, do ảnh hưởng của El Nino nên tất cả các lưu vực sông lớn trên cả nước đều bị ảnh hưởng với lưu lượng nước về thấp, gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp cụ thể, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã đạt sản lượng vượt 10 tỷ kWh.

Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Minh  cho biết, đây là năm thứ 4 công ty sản xuất đạt sản lượng vượt 10 tỷ kWh; đồng thời quản lý vận hành công trình an toàn, cấp đủ nước tưới tiêu vụ lúa đông xuân Đồng bằng Bắc bộ. Tổng lượng nước về hồ Hòa Bình cả năm là 45,50 tỷ m3, chỉ bằng 84% so với trung bình nhiều năm, lượng nước về tháng 6 và tháng 10 thấp kỷ lục chỉ bằng 38% và 46% so với trung bình nhiều năm. “Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí…, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD) đề ra.

Thực hiện chủ đề năm 2016 “Nâng cao năng lực quản trị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)”, Đề án “Nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2016 - 2020” và các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí năm 2016 được tập đoàn giao, công ty đã xây dựng và ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động 2016 - 2020”. Công ty cũng giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cụ thể cho các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo, quán triệt các đơn vị xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện; định kỳ hàng tháng, quý, tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện.

Để tăng năng suất lao động, công ty kiện toàn lại cơ cấu tổ chức một số bộ phận tại các đơn vị, thành lập đội chữa cháy chuyên ngành; xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025-2005; xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPIs.

Đối với công tác nhân sự - tiền lương, Công ty Thủy điện Hòa Bình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 36 lượt đốc công, tuyển dụng, cũng như thực hiện chuyển đổi thang bảng lương mới theo đúng tiến độ, giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động: Nâng lương, nghỉ hưu, bảo hiểm, điều dưỡng, ốm đau… Đặc biệt, công ty đẩy mạnh công tác đào tạo thông qua mở các lớp học, gửi đào tạo với nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Công nghệ điều khiển DCS, nghiệp vụ đấu thầu, thị trường điện, pháp chế, lao động tiền lương… bồi huấn nghiệp vụ cho các chức danh đốc công, đào tạo cấp chứng chỉ lĩnh vực quản lý xây dựng…

Theo Giám đốc Nguyễn Văn Minh, nhằm nâng cao công tác vận hành, sản xuất an toàn, công ty cũng chú trọng phối hợp cùng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) bố trí phương thức vận hành nhà máy an toàn và kinh tế, đáp ứng yêu cầu duy trì ổn định vận hành hệ thống; đồng thời bảo đảm chế độ và các thông số làm việc của tổ máy trong giới hạn cho phép.

Với các giải pháp đồng bộ, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã vận hành công trình an toàn, ổn định và hiệu quả; bảo đảm cung cấp điện ổn định với sản lượng cao, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Công ty cũng duy trì tốt tình trạng các tổ máy, khai thác tối ưu nguồn nước cho phát điện, bảo đảm điều tiết nước chống hạn và chống lũ.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử