Theo đó, tại khu vực Thái Bình, Công ty điện lực Thái Bình đã khôi phục được 99/104 lộ đường dây trung áp, 2.720/2.960 trạm biến áp phân phối bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại cho 90% tổng số khách hàng. Hiện tại chỉ còn 14/287 xã bị mất điện.

Tại Nam Định, đơn vị điện lực đã khôi phục được 81/85 lộ đường dây trung áp, 2.827/3.069 trạm biến áp phân phối bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại cho 91% tổng số khách hàng.

Khu vực Hà Nam, đã khôi phục được 50/56 lộ đường dây trung áp, 1.074/1.454 trạm biến áp phân phối bị sự cố và cung cấp điện ổn định trở lại cho 74,3% tổng số khách hàng. Hiện tại chỉ còn 19/104 xã bị mất điện.

Tập đoàn EVN đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục xong các sự cố đường trục lưới trung áp trong ngày 31/7/2016, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử