Năm 2015, các doanh nghiệp trong KCN đóng góp cho ngân sách thành phố hơn 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay quỹ đất còn lại của các KCN rất ít, nhỏ, lẻ, khó quy hoạch thành khu vực tập trung cho các dự án vừa và nhỏ

Vì vậy, để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mở rộng sản xuất và thu hút các dự án đầu tư mới vào các KCN, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tìm chọn địa điểm để quy hoạch thêm KCN mới phù hợp với chủ trương của thành phố về thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020.

Nguồn: Minh Tích/Báo Công Thương điện tử