Theo đó, EVN HANOI không cắt điện để sửa chữa lưới cao, trung, hạ áp trong ngày 19/8 và từ 0h00’ ngày 1/9 đến hết 24h00’ ngày 3/9/2017. Đồng thời có phương án đảm bảo điện an toàn liên tục, có dự phòng cho các địa điểm diễn ra hoạt động văn hoá thể thao chào mừng, các địa điểm tập luyện, tổng duyệt phục vụ lễ kỷ niệm. Những địa điểm đặc biệt quan trọng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, UBND TP. Hà Nội, các nhà văn hóa, trung tâm thể thao, chính quyền các cấp quận, huyện trên địa bàn thủ đô Hà Nội, các cơ quan thông tin đại chúng phải được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện, hoặc bộ lưu điện dự phòng.