Năm 2017, ngành Công Thương Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN phục hồi và phát triển sản xuất. Kết quả sản xuất, công nghiệp, thương mại năm 2017 trên địa bàn đã chuyển động theo chiều hướng tích cực và đạt mức tăng trưởng khá. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 499.932 tỷ đồng tăng 7,3% so với năm 2016; chỉ số phát triển công nghiệp tăng 7,1%. Đáng chú ý năm 2017, hoạt động XK của thành phố Hà Nội đạt mức tăng trưởng cao so với một số năm gần đây, đạt 11.779 triệu USD, tăng 10,3% so với năm 2016 và là 1 trong 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2017.

Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, trong năm 2018, ngành Công Thương Hà Nội đã đặt ra những kế hoạch cụ thể. Theo đó, sẽ tiếp tục tái cơ cấu ngành công nghiệp, phát triển công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn…; tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp đối với sản phẩm công nghiệp được sản xuất tại Việt Nam...
Trong lĩnh vực thương mại, phát triển thị trường trong nước, kiểm soát lạm phát, ổn định cung - cầu hàng hóa; hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước, xã hội hóa đầu tư, quản lý các chợ trên địa bàn, giải tỏa và sắp xếp chợ cóc, chợ tạm…
"Năm 2018, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tăng cường công tác tham mưu với UBND thành phố nhằm phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn Thủ đô. Đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách mới phù hợp với điều kiện khách quan và nhu cầu phát triển, tạo thuận lợi hơn nữa trong sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại" - ông Lê Hồng Thăng cho hay.
Kế hoạch năm 2018 của ngành Công Thương Hà Nội: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,7 - 8,1% so với năm 2017; kim ngạch XK tăng 7,5 - 8% so với thực hiện năm 2017; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 10 - 11% so với năm 2016.
Nguồn: Hạnh Nguyễn/Báo Công Thương điện tử