Đây là mức kế hoạch cao tương đương với năm 2019, nhanh hơn thị trường chung từ 9 tháng đến 2 năm.
Trong năm 2020, ngành dệt may Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi các yếu tố bên ngoài, như đại dịch COVID-19, chiến tranh thương mại Mỹ -Trung Quốc, xu hướng bảo hộ mậu dịch, nước Anh rời khỏi EU… Do đó, kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt khoảng 35 tỷ USD.
Riêng Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) năm 2020 có doanh thu hợp nhất đạt 15.516 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất đạt 628,9 tỷ đồng, đạt 164,8% kế hoạch.
Theo dự báo, thị trường dệt may phục hồi nhu cầu về mức của năm 2019, sớm nhất là quý II/2022 và chậm nhất là quý IV/2023. Chính vì vậy, 2021 vẫn còn là năm thị trường dệt may tiếp tục khó khăn.
Đáng chú ý, trong năm nay, nhiều đặc điểm mới của chuỗi cung ứng sẽ được thiết lập như: xu thế giảm giá chi phối toàn thị trường; hàng hóa dệt may đơn giản thay thế hàng thời trang, dẫn tới nhiều năng lực sản xuất dư thừa nhưng năng lực mới lại thiếu hụt; mô hình kinh doanh online, giảm trung gian, đòi hỏi quản trị và giao tiếp số với toàn bộ các thành phần của chuỗi cung ứng…