Số liệu sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, hai tháng đầu năm 2017 xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 83,7 triệu USD, tính riêng tháng 2/2017, xuất khẩu mặt hàng này giảm 6,1% so với tháng 1 xuống 40,6 triệu USD.
Tháng 2/2017, Việt Nam đã nhập khẩu 155,8 nghìn tấn giấy các loại, trị giá 130,5 triệu USD, tăng 15,8% về lượng và tăng 20,3% về trị giá so với tháng 1/2017, nâng lượng giấy xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2017 lên 290,4 nghìn tấn, trị giá 239 triệu USD, tăng 22,4% về lượng và tăng 22,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.
Sản phẩm từ giấy nhập khẩu trong tháng 2 giảm 0,1% so với tháng 1 tương ứng với 44,7 triệu USD, tính chung 2 tháng 2017 nhập phẩu mặt hàng này đạt 89,4 triệu USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tháng 3/2017 đạt 104,3%, tăng 4,3% so với tháng 2/2017 và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2016 lên 121,8%. Tính chung quý I/2017 chỉ số sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy đạt 111,6%, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2016, thống kê từ Tổng cục Thống kê.
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy thời điểm 1/3/2017 đạt 100,4%, tăng 0,4% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,9% so với cùng thời điểm năm 2016, lên 100,9%.
Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, chỉ số tiêu thụ sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 2 tháng năm 2017 đạt 111,4%, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Chỉ số tồn kho của sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy thời điểm 1/3/2017 không đổi so với cùng thời điểm tháng trước. Tính chung quý I/2017, chỉ số tồn kho thời điểm 1/3/2017 đạt 151,5%, tăng 51,5% so với cùng thời điểm năm 2016.
Nguồn: VITIC