Chiều cùng ngày, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Huế) tiếp tục cử Đoàn công tác tham gia khắc phục sự cố lưới điện do cơn bão số 12 gây ra tại tỉnh Khánh Hòa gồm 42 CBCNV, bố trí thành 03 Đội xung kích do ông Hoàng Ngọc Hoài Quang - Phó Giám đốc Công ty làm Trưởng đoàn. Trước đó, ngay khi nhận được chỉ đạo của EVN CPC, PC Huế đã đã cử đội xung kích gồm gồm 16 CBCNV và 5 phương tiện cơ giới lên đường đi khắc phục sự cố tại tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Cùng chung khí thế, Công ty Điên lực Quảng Trị cử 32 cán bộ, công nhân cùng các trang thiết bị và 7 xe chuyên dụng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả lưới điện do bão số 12 gây ra tại tỉnh Khánh Hòa.
Theo đó, các đội xung kích này sẽ tiếp sức cho những đội xung kích khác từ các PC đã hỗ trợ PC Phú Yên và PC Khánh Hòa khôi phục lưới điện từ ngày 05/11 đến nay.