Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm tháng 4/2017 ước đạt 4.623,81 Tr.kWh, tăng trưởng 14,56% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng (CNXD) chiếm 66,69% và tăng 16,76% so với cùng kỳ, thành phần quản lý tiêu dùng (QLTD) chiếm 27,78%, tăng 9,82%.
Lũy kế 4 tháng đầu năm, điện thương phẩm ước tính 16.754,76 Tr.kWh, tăng 12,58% so với cùng kỳ và đạt 29,04% kế hoạch năm 2017, trong đó 2 thành phần chiếm tỷ trọng lớn là thành phần CNXD chiếm tỷ trọng 64,8%, tăng trưởng 15,65%, thành phần QLTD chiếm 29,56% và tăng trưởng 6,41%.
Vê đầu tư xây dựng, trong tháng 4/2017, toàn đơn vị đã đóng điện được 1.170/1.361 máy biến áp thuộc chương trình chống quá tải trung, hạ thế năm 2017; đóng điện đưa vào vận hành 03 công trình đường dây và trạm biến áp 110kV gồm ĐZ và TBA110kV Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cải tạo ĐZ 110kV Bắc Ninh - Đông Anh và nhánh rẽ Tiên Sơn, đóng điện hoàn thiện sơ đồ trạm 110 kV Khoái Châu cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
Trong tháng 4/2017, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 131 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 5,22 ngày, giảm 1,78 ngày so với quy định. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng dịch vụ, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan nên đã có 24,98% khách hàng thanh toán tiền điện qua Ngân hàng và tổ chức trung gian, tăng hơn so với tháng 3/2017.
Trong tháng 5 năm 2017, tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng, hưởng ứng tháng ATVSLĐ lần 1 năm 2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc diễn ra tại Quảng Ninh.
Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử