Cụ thể, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 01/2018 đạt 17,1 tỷ kWh (trung bình 553,8 triệu kWh/ngày), sản lượng ngày cao nhất đạt 583,3 triệu kWh và công suất cao nhất toàn hệ thống là 29.812 MW. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 01/2018 ước đạt 14,6 tỷ kWh, tăng 12,06% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 12,18%.
Trong tháng 01/2018, trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam. Công suất truyền tải cao nhất trên các đường dây 500kV Bắc - Trung là 1.900MW và Trung - Nam là 3.500MW, sản lượng truyền tải vào miền Nam khoảng 50,5 triệu kWh/ngày tương đương 19,3% nhu cầu điện toàn miền Nam.
Về đầu tư xây dựng, trong tháng 01/2018 đã vận hành thương mại tổ máy thứ nhất và hoàn thành chạy thử nghiệm tổ máy thứ hai Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Tổ máy 1 Nhiệt điện Thái Bình cũng đã hoàn thành chạy tin cậy và đang tiến hành kiểm tra, đánh giá để tổ chức nghiệm thu trước khi bàn giao vận hành thương mại và cấp PAC. Về lưới điện, trong tháng 01/2018, EVN và các đơn vị đã khởi công 02 công trình, hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 10 công trình lưới điện cấp điện áp 220 kV và 110 kV.
Trong tháng 01/2018, Tập đoàn và Tổng Công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị thực hiện bán cổ phần lần đầu (IPO) EVNGENCO3 vào ngày 9/2/2018, trong đó đã tổ chức các buổi hội thảo quốc tế giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phần EVNGENCO3 (Roadshow) tại Singapore, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo điện, trong tháng 01 năm 2018, EVN đã phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp & PTNT) thực hiện xả nước thông qua phát điện từ các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018 ở các địa phương khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ theo chỉ đạo của Chính phủ.
Lưu lượng nước về hầu hết các hồ thủy điện trên cả nước ở mức tốt hơn với giá trị trung bình. EVN đã khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương.
Theo đó có 3 đợt xả nước. Thời gian lấy nước đợt 1 là 4 ngày (từ 0h00 ngày 16/01/2018 đến 24h00 ngày 19/01/2018). Tổng lượng xả đợt 1 của các hồ chứa thủy điện là khoảng 1,48 tỷ m3 nước. Kết thúc đợt 1, diện tích có nước là 180.190 ha, đạt 29,5% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch, cao hơn 5,2% so với thời điểm kết thúc đợt 1 năm 2017.
Đợt 2, các hồ thủy điện tiếp tục tăng cường xả nước qua phát điện từ ngày 25/01, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị đã rút ngắn được 1 ngày so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Tổng lượng xả trong đợt 2 của các hồ chứa thủy điện khoảng 2,55 tỷ m3 nước và nếu tính cả 2 đợt thì tổng lượng nước xả từ các hồ thủy điện là 4,03 tỷ m3 nước. Đến thời điểm kết thúc xả nước đợt 2 năm nay, diện tích có nước là 456.404 ha, đạt 74,6% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Kết quả thực tế cho đến thời điểm này cho thấy diện tích có nước của năm nay cao hơn 6% so với thời điểm kết thúc đợt 2 năm 2017.
 Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử