Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2017 tăng 1,27% so với tháng 6/2017, tăng 7,12% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2017 tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai thác mỏ tăng 6,5%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,19%; ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện, gas tăng 3,06%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 1,52%.
Một số ngành có mức tăng cao hơn mức bình quân chung là: sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (+11,61%); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (+10,10%); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (+11,22%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (+10,03%); sản xuất xe có động cơ (+30,86%).
Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 7/2017 ước đạt 12,69 ngàn tỷ đồng, tăng 0,87% so tháng trước và tăng 11,23% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2017 tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt 86,85 ngàn tỷ đồng, tăng 11,47 % so cùng kỳ.
Một số nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn có mức doanh thu tăng khá như lương thực, thực phẩm (+14,58%); gỗ và vật liệu xây dựng (+15,14%); đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình (+8,59%); xăng dầu các loại (+8,94%).
Nguồn: Ngọc Hân/Báo Công thương điện tử