Đây là mức tồn kho trong điều kiện dự trữ cần thiết để luôn đảm bảo nguồn than cung cấp trong nước, đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng quốc gia. Theo kế hoạch đã được Hội đồng thành viên phê duyệt, năm 2018, dự kiến toàn tập đoàn sẽ đặt kế hoạch tiêu thụ 36 triệu tấn than các loại. Hiện tại, tập đoàn chỉ đạo các đơn vị sản xuất than nguyên khai theo 3 kịch bản: Sản xuất 36 triệu tấn, 35 triệu tấn hoặc 34 triệu tấn tùy theo mức độ tiêu thụ than trên thị trường để đạt được con số tồn kho trong giới hạn 5-6 triệu tấn.
Cùng với đẩy mạnh tiêu thụ để đạt được mục tiêu trên, năm 2018, tập đoàn cũng điều hành tiếp tục ổn định sản xuất đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”; giữ vững và phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính; đảm bảo thu nhập cho người lao động năm 2018 phải cao hơn so với năm 2017, đặc biệt là đội ngũ thợ lò; tìm mọi biện pháp để giữ chân thợ lò; đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn và an sinh xã hội… Trong chỉ đạo điều hành khối sản xuất than hầm lò, cố gắng không giảm sản lượng, giao tối đa sản lượng cho các đơn vị khai thác bằng cơ giới hóa đồng bộ và các đơn vị khai thác có công suất cao. Khối sản xuất than lộ thiên cân đối sản xuất theo năng lực tài chính, hạn chế công tác thuê ngoài, phát huy tối đa năng lực tự có của đơn vị đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Các khối sản xuất khác phát huy tối đa năng lực, đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ giảm tồn kho, tăng trưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh…
Nguồn: Thanh Mai/Báo Công Thương điện tử