Bảo đảm điện cho nền kinh tế
Báo cáo của EVN cho thấy, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã "cán đích" nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Một trong những nhiệm vụ chính mà toàn đơn vị đã hoàn thành là vận hành hệ thống điện quốc gia ổn định, bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu hoạt động chính trị - xã hội, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 94,9 tỷ kWh, tăng 7,23%; sản lượng điện thương phẩm ước đạt 82,9 tỷ kWh, tăng trưởng 8,47% so với cùng kỳ năm trước.
Trong công tác đầu tư, xây dựng, EVN đã đưa vào phát điện 5 tổ máy với tổng công suất 560MW, góp phần nâng công suất của EVN trong hệ thống điện quốc gia lên 61,5% (26.444MW). EVN cũng hoàn thành, đóng điện đưa vào vận hành 85 công trình lưới điện 110 - 500kV; trong đó, có nhiều công trình quan trọng cấp điện phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng và Thủ đô Hà Nội.
EVN cũng chú trọng đến dịch vụ khách hàng như nâng cao độ tin cậy cấp điện; giảm tổn thất điện năng; tuyên truyền tiết kiệm điện; phòng chống lụt bão... Các đơn vị kinh doanh điện đã đáp ứng được thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng với tỷ lệ trên 99%...
Về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, EVN đã rút ngắn thời gian thực hiện cấp điện còn 7 ngày (giảm 3 ngày so với quy định của Bộ Công Thương), đơn giản hóa các thủ tục của ngành xuống còn 2 thủ tục (giảm 1 thủ tục).
Quyết liệt "cán đích"
Theo kế hoạch năm 2017, điện sản xuất và mua của EVN phấn đấu đạt 197,2 tỷ kWh, tăng 11,4% so với năm 2016; điện thương phẩm đạt 177,59 tỷ kWh, tăng 11,5% so với năm 2016. Như vậy, từ nay đến cuối năm, EVN phải bảo đảm điện cho nền kinh tế và sinh hoạt của nhân dân với sản lượng điện sản xuất và mua ước đạt 102,1 tỷ kWh, điện thương phẩm đạt 92,1 tỷ kWh.
Lãnh đạo EVN cam kết sẽ tập trung nỗ lực các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính phủ đặt ra. Theo đó, EVN sẽ bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết, thủy văn khai thác hiệu quả nguồn nước các hồ thủy điện trong mùa lũ; bảo đảm yêu cầu cấp nước hạ du, chuẩn bị kế hoạch tích nước cho mùa khô năm 2018. Đối với các nhà máy nhiệt điện than, EVN sẽ khai thác, điều chỉnh theo kế hoạch huy động thủy điện, các nhà máy nhiệt điện than ở miền Nam duy trì huy động cao để giảm truyền tải và tích nước các hồ miền Nam; tuabin khí khai thác cao theo khả năng cấp khí, đảm bảo cấp điện cho miền Nam và kế hoạch điều tiết thủy điện.
EVN yêu cầu các đơn vị phát điện tập trung sửa chữa các tổ máy theo kế hoạch đảm bảo huy động nguồn trong mùa mưa bão năm nay và các năm tiếp theo; yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt hệ thống 500kV Bắc - Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam, chỉ đạo các đơn vị sớm đưa các công trình lưới điện quan trọng vào vận hành theo đúng tiến độ.
Các tổng công ty điện lực tập trung hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải và vận hành an toàn lưới điện. Tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền và thực hiện các chương trình sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.
EVN yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng phương án phòng chống bão lũ, thiên tai; bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy điện, đặc biệt là an toàn cho vùng hạ du mùa bão lũ.
Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử