Công ty NĐ Duyên Hải sẽ phối hợp duy trì phát bản tin cập nhật các thông số về môi trường hàng tuần. Ngoài ra cũng sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động các tổ máy, tình trạng lên máy, xuống máy cũng như các chỉ số về môi trường nhà máy hàng ngày.

Các thông số khí thải được xử lý đạt QCVN 22:2009/BTNMT cụ thể: Nồng độ bụi sau xử lý từ 45 đến 49 mg/Nm3 thấp hơn 65% so với quy chuẩn; Nồng độ NOx sau xử lý từ 303 đến 448 mg/Nm3 thấp hơn 36% so với quy chuẩn; Nồng độ SO2 sau xử lý từ 63 đến 164 mg/Nm3 thấp hơn 54% so với quy chuẩn.

Nhiệt độ của nước làm mát trước khi xả ra biển từ 34 đến 36 0C ; pH từ 7 đến 7,5 - nằm trong khoảng cho phép của QCVN40:2011/BTNMT (nhiệt độ ≤400C; pH từ 5,5 đến 9).

Bên cạnh đó, trong tuần này Doanh nghiệp tư nhân sản xuất - thương mại Nguyễn Trình đã tiếp nhận 450 tấn tro xỉ để sản xuất gạch không nung và đơn vị TNHH Xi măng Holcim Việt Nam đã tiếp nhận 295 tấn tro xỉ để nghiên cứu làm vật liệu xây dựng; Để chủ động trong công tác ứng phó sự cố môi trường tại Nhà máy, ngày 8/11/2016 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UB MTTQ Việt Nam, ngày 1/11, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tỉnh Trà Vinh triển khai mời người dân xã Dân Thành sống cạnh nhà máy thăm quan, kiểm tra, giám sát công tác vận hành nhà máy. Đồng thời có những kiến nghị cụ thể đối với nhà máy về công tác môi trường.

Cũng liên quan đến công tác công khai thông tin về môi trường nhiệt điện than, ngày 10/11/2016, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, (Tuy Phong - Bình Thuận) đã tổ chức cho đoàn giám sát 25 người đầu tiên gồm Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân cùng các cán bộ xã, lãnh đạo MTTQ, Hội Phụ nữ, công an xã và đại diện nhân dân các thôn Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tiến xã Vĩnh Tân vào giám sát nhà máy, giám sát công tác vận hành cũng như xử lý môi trường, quản lý bãi thải xỉ của nhà máy NĐ Vĩnh Tân.

Đoàn giám sát đã vào tìm hiểu thực tế tại văn phòng cảng than, khu vực cảng tiếp nhận than, cảng tiếp nhận dầu, đường kênh dẫn nước làm mát, khu vực gian máy, phòng điều khiển trung tâm, theo dõi các thông số môi trường hiển thị liên tục của nhà máy và thăm một số khu vực thiết bị khác trong nhà máy, cuối cùng đoàn đã đến giám sát tại bãi thải xỉ.

Sau khi đi thăm, giám sát thực tế, đoàn đã làm việc với lãnh đạo nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và có một số kiến nghị cụ thể đối với nhà máy và chính quyền địa phương.

Lãnh đạo 2 nhà máy cũng đã tiếp thu ý kiến của người dân về việc tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường tại bãi xỉ, tại kho than và công tác xử lý khí thải. Đồng thời cam kết sẽ tổ chức đón tiếp người dân vào tham quan, giám sát công tác giám sát môi trường định kỳ hàng tháng. Ngoài ra các nhà máy sẵn sàng đón tiếp nhân dân, chính quyền địa phương các cấp của địa phương vào tham quan, giám sát khi có yêu cầu.

Có thể nói, việc làm của các nhà máy nhiệt điện EVN là bước chuyển lớn trong công tác công khai minh bạch thông tin về môi trường với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị. Đặc biệt được các cấp chính quyền và người dân hoan nghênh đánh giá cao.

Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử