Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC - cho biết: Trong những năm qua, bên cạnh việc bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ hơn 3,5 triệu khách hàng tại 13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, EVNCPC không ngừng đầu tư nâng cấp hệ thống điện, áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý, vận hành, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao độ tin cậy cấp điện, giảm tổn thất điện năng... thông qua việc triển khai xây dựng hệ thống điện thông minh.

Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã tập trung vào 4 hợp phần trong giai đoạn đầu của lộ trình phát triển lưới điện thông minh gồm: Hiện đại hóa hệ thống đo đếm phục vụ kinh doanh; tự động hóa lưới điện phân phối nhằm vận hành tối ưu và tăng cường độ tin cậy cấp điện; xây dựng hệ thống viễn thông và hạ tầng công nghệ thông tin; tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo.

Đối với việc hiện đại hóa hệ thống đo đếm, EVNCPC đã lắp đặt, đưa vào sử dụng khoảng 1,5 triệu công tơ điện tử có tích hợp công nghệ đo xa RF-Spider, đạt tỷ lệ trên 40% tổng số công tơ trên lưới của toàn đơn vị, giúp các điện lực và khách hàng dễ dàng theo dõi, kiểm soát trực tuyến tình hình sử dụng điện.

Đối với hợp phần tự động hóa lưới điện, tính đến hết năm 2015, đã hình thành 2 trung tâm điều khiển (TTĐK) tại Khánh Hòa và Thừa Thiên - Huế với với 8 trạm biến áp TBA 110kV; 6/13 công ty điện lực có hệ thống SCADA/DMS phục vụ cho công tác điều độ vận hành hệ thống điện phân phối.

Trong năm 2015, EVNCPC cũng đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác 2 công trình hạ tầng công nghệ thông tin là Trung tâm Chăm sóc khách hàng (CSKH) và Trung tâm Dữ liệu, giúp nâng cao khả năng xử lý dữ liệu thu thập từ xa của đơn vị một cách an toàn, tin cậy, bảo mật. Đồng thời, thực hiện dự án thử nghiệm tích hợp nguồn năng lượng mặt trời lắp mái vào hệ thống điện.

Tiếp tục đầu tư theo chiều sâu

Trong kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống điện của EVNCPC giai đoạn 2016 - 2020, Tổng giám đốc EVNCPC Trần Đình Nhân cho biết, sẽ hiện đại hóa hệ thống điện theo chiều sâu với mục tiêu giảm tổn thất điện năng đạt 4,8% vào năm 2020; giảm độ tin cậy cung cấp điện ít nhất là dưới 400 phút; lưới điện đáp ứng tiêu chí N-1 và phấn đấu đến năm 2018 tại 13/13 công ty điện lực có hệ thống SCADA/DMS.

Trong năm 2016, phấn đấu có thêm 21 TBA không người trực và đạt 100% vào năm 2020. Đối với hợp phần hạ tầng công nghệ thông tin, EVNCPC cũng sẽ tập trung hoàn thành các hệ thống phục vụ điều hành quản lý như hoàn thiện Cổng thông tin điện tử giai đoạn II; hoàn thành và đưa vào khai thác kho dữ liệu tập trung giai đoạn I...

Theo kế hoạch phát triển lưới điện thông minh năm 2016, EVNCPC được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai dự án SCADA/DMS tại 4 tỉnh, mở rộng nâng cấp dự án SCADA tại 2 tỉnh, thành, hoàn thành 2 dự án TTĐK, triển khai xây dựng TTĐK tại 3 tỉnh, tiếp tục triển khai dự án ứng dụng phần mềm quản lý vận hành lưới điện trên bản đồ GIS tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế...

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, EVNCPC vẫn tập trung nhiều nguồn lực để hình thành một hệ thống lưới điện thông minh ngày càng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao quản lý vận hành hệ thống điện một cách tin cậy và hiệu quả.

Nguồn: Vũ Sơn /Báo Công Thương điện tử