Theo đó, luôn đảm bảo nguồn cung cấp điện cho các địa điểm. Các địa điểm ưu tiên cấp điện đặc biệt gồm: Intercontinental Resort, Furama Resort, Furama Villas, Sheraton Resort, Cung thể thao Tiên Sơn, Trung tâm hội chợ triển lãm, Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Bệnh viện quốc tế Vinmec.

Nguyên tắc chung của EVNCPC là đảm bảo mỗi địa điểm tổ chức sự kiện được dự phòng 3 cấp về nguồn điện, gồm: Cấp 1: Nguồn chính từ điện lưới: tối thiểu cấp bằng 02 xuất tuyến 22kV nhận điện từ 02 TBA 110kV riêng biệt (riêng Intercontinental Resort do có vị trí quá biệt lập nên chỉ nhận nguồn từ 01 XT 22kV, tuy nhiên nguồn điện tại chỗ đủ cấp lâu dài cho mọi trường hợp). Cấp 2: dự phòng diesel tại chỗ. Cấp 3: dự phòng UPS (cho các phụ tải ưu tiên như âm thanh, ánh sáng, truyền hình trực tiếp…).
Theo đó, nguồn cấp cụ thể theo 3 cấp cho từng địa điểm, như Intercontinental Resort thì nguồn điện lưới cấp điện từ xuất tuyến 476/An Đồn; nguồn diesel dự phòng tại chỗ là máy phát diesel 4x1.250kVA + 1x400kVA đấu trực tiếp vào phòng hội nghị (có sẵn); nguồn UPS cho phụ tải ưu tiên: UPS 1x100kVA (có sẵn).
Đối với Trung tâm hội chợ triển lãm (điểm Trung tâm báo chí quốc tế) nguồn điện lưới từ các xuất tuyến có khả năng khép vòng nóng: cấp điện từ xuất tuyến 476/Cầu Đỏ; cấp điện dự phòng từ xuất tuyến 475/Ngũ Hành Sơn và 472/Liên Trì. Nguồn diesel dự phòng tại chỗ: Máy phát diesel 1.600kVA + 2x600kVA (EVNCPC thuê 3 máy phát). Nguồn UPS cho phụ tải ưu tiên: UPS 640kVA (EVNCPC thuê).
Tại Cung thể thao Tiên Sơn, nguồn điện lưới các xuất tuyến có khả năng khép vòng nóng cấp điện từ xuất tuyến 477/Liên Trì; cấp điện dự phòng từ xuất tuyến 475/Ngũ Hành Sơn và 475/Liên Trì. Nguồn diesel dự phòng tại chỗ: Máy phát diesel: 1x 830kVA (có sẵn) + CPC thuê thêm 1x1.600kVA. Nguồn UPS cho phụ tải ưu tiên: UPS 2x200kVA (EVNCPC thuê).
Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng nguồn điện lưới các xuất tuyến có khả năng khép vòng nóng; cấp điện từ 2 xuất tuyến 473/Liên Trì & 475/Liên Trì: cấp điện dự phòng từ xuất tuyến 473/Xuân Hà. Nguồn diesel dự phòng tại chỗ: Máy phát diesel: 2x 2.000kVA (có sẵn). Nguồn UPS cho phụ tải ưu tiên: UPS 2x 160kVA (có sẵn).
Tại Khách sạn Sheraton, nguồn điện lưới các xuất tuyến có khả năng khép vòng nóng; cấp điện từ xuất tuyến 478/Ngũ Hành Sơn 220; cấp điện dự phòng từ xuất tuyến 472/Ngũ Hành Sơn 220 và 01 xuất tuyến Ngũ Hành Sơn 110. Nguồn diesel dự phòng tại chỗ: Máy phát diesel 02x1.000kVA (đang lắp đặt). Nguồn UPS cho phụ tải ưu tiên: UPS 1x160kVA (đang lắp đặt).
Tại Furama Resort nguồn điện lưới các xuất tuyến có khả năng khép vòng nóng cấp điện từ xuất tuyến 478/Ngũ Hành Sơn 220; cấp điện dự phòng từ xuất tuyến 472/Ngũ Hành Sơn 220 và 01 XT Ngũ Hành Sơn 110. Nguồn diesel dự phòng tại chỗ: Máy phát diesel 2x1.500kVA (có sẵn). Nguồn UPS cho phụ tải ưu tiên: UPS 1x160kVA (khách hàng lắp đặt).
Tại điểm Furama Villas, nguồn điện lưới: Các xuất tuyến có khả năng khép vòng nóng; cấp điện từ xuất tuyến 478/Ngũ Hành Sơn 220; cấp điện dự phòng từ xuất tuyến 472/Ngũ Hành Sơn 220 và 01 xuất tuyến Ngũ Hành Sơn 110. Nguồn diesel dự phòng tại chỗ: Máy phát diesel 2x1.000kVA (có sẵn). Nguồn UPS cho phụ tải ưu tiên: UPS 1x160kVA (khách hàng lắp đặt).
Tại Thành ủy Đà Nẵng nguồn điện lưới các xuất tuyến có khả năng khép vòng nóng. Cấp điện từ xuất tuyến 473 và 475/Liên Trì: cấp điện dự phòng từ xuất tuyến 473/Xuân Hà. Nguồn diesel dự phòng tại chỗ: Máy phát diesel 1x380kVA (có sẵn). Nguồn UPS cho phụ tải ưu tiên: UPS 30kVA (EVNCPC đang mua sắm).
Tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng nguồn điện lưới các xuất tuyến có khả năng khép vòng nóng: cấp điện từ XT 479/Liên Trì, 472/Xuân Hà; cấp điện dự phòng từ XT 472, 474/Liên Trì. Nguồn diesel dự phòng tại chỗ: Máy phát diesel 4x2000kVA + 2x1700kVA + 2x560kVA (có sẵn). Nguồn UPS cho phụ tải ưu tiên: UPS 120kVA+160kVA+ 250kVA (có sẵn).
Bệnh viện quốc tế Vinmec nguồn điện lưới: cấp điện từ XT 476/Cầu Đỏ; cấp điện dự phòng từ XT 472/Liên Trì. Nguồn diesel dự phòng tại chỗ: Máy phát diesel 2x1.600kVA (có sẵn). Nguồn UPS cho phụ tải ưu tiên: UPS 2x400kVA (có sẵn).
Ngoài ra, tại ĐNPC hiện có 3 máy phát diesel dự phòng: 1x250kVA + 2x100kVA, EVNCPC đang mua bổ sung 2 máy phát diesel 2x250kVA. Tổng cộng, EVNCPC mua sắm và thuê 9 máy phát điện các loại phục vụ hội nghị và sẽ điều động máy phát điện từ các đơn vị khác khi có yêu cầu.
Lãnh đạo EVNCPC yêu cầu công tác tổ chức, phân công kiểm tra, rà soát nguồn lưới điện phải đảm bảo tuân thủ. Theo đó, ngay từ tháng 6/2016, EVNCPC, ĐNPC đã phối hợp với Sở Công Thương TP. Đà Nẵng làm việc cùng các đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện APEC để rà soát công tác cung cấp điện.
Đối với các địa điểm công cộng như Trung tâm hội chợ triển lãm, Cung thể thao Tiên Sơn, Thành ủy Đà Nẵng: EVNCPC trực tiếp đầu tư lắp đặt thêm MBA cấp nguồn, máy phát điện và UPS cấp nguồn dự phòng (đã thương thảo hợp đồng cung cấp lắp đặt hệ thống UPS và máy phát điện) đảm bảo cấp điện cho các địa điểm này trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Vào tháng 3/2017 đã tổ chức rà soát đánh giá tiến độ đầu tư lắp đặt UPS của các doanh nghiệp; đầu tháng 8/2017 đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cấp điện APEC 2017 tại các địa điểm Trung tâm hội chợ triển lãm, Cung thể thao Tiên Sơn, Bệnh viện quốc tế Vinmec. Trong nửa cuối tháng 8/2017, sẽ tiếp tục hoàn thành công tác kiểm tra tại các địa điểm còn lại.
Các việc khác đối với công tác quản lý vận hành: Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, tập thể đảm bảo cấp điện APEC; lập phương án đảm bảo cung cấp điện phục vụ APEC; phối hợp với đơn vị Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung, Công ty Truyền tải Điện 2 hoàn thành công tác chuẩn bị cấp điện APEC; làm việc với các địa điểm tổ chức sự kiện phân định rõ trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện cho các bên. Tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ lưới điện liên quan, kiểm tra hành lang tuyến, đảm bảo thông tin liên lạc… phục vụ cấp điện APEC; Chuẩn bị sẵn sàng vật tư dự phòng khắc phục xử lý sự cố theo yêu cầu.
Nguồn: Xuân Hoài/Báo Công Thương điện tử