Lý do, trong tháng 10, lưu lượng nước về hầu hết các hồ thủy điện khu vực miền Trung của EVNGENCO2 đều thấp hơn giá trị TBNN nên ảnh hưởng đến sản lượng phát của các nhà máy. Bên cạnh đó, hệ thống điện ưu tiên khai thác tối đa các nguồn tuabin khí theo chỉ đạo của Bộ Công Thương nên các nhà máy nhiệt điện than phần lớn ngừng dự phòng, điển hình nhiệt điện Hải Phòng chỉ huy động 1/4 tổ máy nên sản lượng điện sản xuất của toàn GENCO2 chỉ thực hiện đạt 66,1% kế hoạch tháng.
Được biết, hiện Dự án thuỷ điện Sông Bung đang thi công nút chính hầm dẫn dòng đã hoàn thành đổ bê tông đợt 4 (Khối đổ 1) và đổ tiếp đợt 5. Ngày 30/10/2017, nhà máy này đã nạp nước đường ống áp lực đến 220m/280m cột nước đường ống. Đến 14h00 ngày 2/11 bắt đầu nạp nước lại, đến trưa ngày 3/11 đã nạp đến cột nước thiết kế. 
Còn Dự án thủy điện Trung Sơn đang sơn hoàn thiện các tường và sơn sàn lắp ráp; vệ sinh tổng thể nhà máy, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2017.
Nguồn: Xuân Hoài/Báo Công Thương điện tử