Theo đó, EVNHANOI sẽ không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để cải tạo, nâng cấp toàn bộ lưới điện cao, trung, hạ thế trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.
Các địa điểm quan trọng như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, các khách sạn, nhà khách phục vụ các đại biểu, đoàn khách, báo chí tới dự Đại hội, các cơ quan thông tin đại chúng đều được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới, hoặc máy phát điện, bộ lưu điện dự phòng, đồng thời tổ chức ứng trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện trong suốt thời gian tổ chức các hoạt động phục vụ Hội nghị.
EVNHANOI đã yêu cầu Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội tiến hành kiểm tra toàn diện các trạm 110 kV, các đường dây 110 kV, đặc biệt bố trí lực lượng, tăng cường kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp, các trạm biến áp cấp điện cho các trọng điểm.
Công ty Điện lực Nam Từ Liêm đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phân rõ trách nhiệm và phạm vi quản lý với các đơn vị có liên quan tại các trọng điểm cần đảm bảo điện. Phối hợp tổ chức diễn tập, tiến hành kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, các đư­ờng dây trung áp cấp điện cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Tăng cường tuần canh, kiểm tra hành lang tuyến cáp cấp cho các trạm trọng điểm, không để xảy ra sự cố do vi phạm hành lang tuyến cáp.Bố trí lực lượng trực vận hành tại các địa điểm đảm bảo điện, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.
Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư­ dự phòng, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn, phương tiện phòng chống cháy nổ tăng cư­ờng cho các trạm biến áp sẵn sàng làm việc để dự phòng cho xử lý sự cố.

Nguồn: Tạp chí Năng lượng Việt Nam