Đây là một hình thức hoạt động mới, phát sinh ngoài quy định của Bộ Công Thương về giá bán điện, do đó EVN đã đề nghị Bộ Công Thương có hướng dẫn cụ thể đối với đối tượng khách hàng này của EVN.
Bộ Công Thương đã có Văn bản số 1402/BCT-ĐTĐL ngày 22/2/2018 về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo. Theo đó, hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo như bitcoin, litecoin, ethereum và một số đồng tiền tương tự khác thông qua phần mềm đã được lập trình sẵn trên hệ thống máy tính xử lý dữ liệu tự động mang tính chất làm dịch vụ, thông qua việc giải thuật toán để xác minh giao dịch mua, bán trên mạng. Vì vậy, điện năng sử dụng cho hoạt động này thuộc đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh. 
EVN cũng chỉ đạo các tổng công ty điện lực áp dụng giá bán điện mục đích kinh doanh cho hoạt động giải mã, khai thác các loại tiền ảo.
Nguồn: Úc Uyên/Báo Công Thương điện tử