EVNNPC yêu cầu tất cả các đơn vị hoàn thành các công trình trước ngày 30/4/2017; tập trung cao độ nhân lực, vật lực để bảo đảm giảm mất điện và đóng điện trở lại nhanh nhất cho phụ tải trong mùa nắng nóng khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, tiếp tục triển khai các công trình cải tạo lưới điện theo kế hoạch nhằm tăng khả năng cung cấp điện cho nhu cầu phụ tải và thường xuyên theo dõi sát tình hình phụ tải, thực hiện tốt các phương án cung cấp điện cho mùa khô.
Để bảo đảm cung cấp điện mùa nắng nóng năm 2017, ông Đỗ Văn Thiện - Phó giám đốc Công ty Điện lực (PC) Nam Định - cho biết: PC Nam Định triển khai 20 công trình chống quá tải; trong đó, xây dựng mới 50 trạm biến áp (TBA) phân phối, 61,7km đường dây trung thế và 70,4km đường dây hạ thế. Đến ngày 31/3/2017, công ty đã đóng điện đưa vào khai thác vận hành 15 TBA, dự kiến đóng hết 35 TBA còn lại trước ngày 30/4/2017 để hoàn thành đúng kế hoạch EVNNPC giao.
Ngoài việc đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị thành viên EVNNPC cũng thực hiện giải pháp bảo đảm công tác quản lý kỹ thuật vận hành trên lưới điện để cung cấp điện mùa nắng nóng. Theo ông Vũ Văn Minh - Phó giám đốc Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc (NGC), đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá đem lại hiệu quả cao; tổ chức tốt công tác vận hành theo đúng quy trình, quy phạm; kiên quyết không để xảy ra sự cố chủ quan… Ngay từ đầu năm 2017, NGC đã triển khai nhiều chương trình nhằm xử lý các khiếm khuyết đã phát hiện trên đường dây 110kV; hoàn thiện thí nghiệm định kỳ các trạm biến áp; lập phương án giảm thiểu sự cố MBA; từng bước khai thác hiệu quả thiết bị để vận hành tối ưu; hoàn thiện sơ đồ và củng cố lưới điện 110kV…
Mặt khác, để giải quyết cấp điện cho các khu vực có mức tăng trưởng phụ tải cao, EVNNPC đã và đang triển khai nhiều công trình lưới điện 110kV. Theo đó, NGC đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm nhằm giảm tối đa tổn thất điện năng. Tổng công ty dự kiến đầu tư khoảng 23 dự án nâng cao năng lực truyền tải điện 110kV; 50 dự án nâng công suất máy biến áp (MBA), lắp đặt MBA T2 và T3; xây dựng 8 lộ đường dây xuất tuyến phía sau trạm 220kV Bắc Ninh 3; xây dựng xuất tuyến 4 mạch sau trạm 500kV Đông Anh. Đồng thời, cải tạo toàn bộ tuyến đường dây từ trạm 110kV Đông Anh đi về khu vực Bắc Ninh; nâng tiết diện dây từ AC-150 lên AC-400…, đáp ứng khả năng cung cấp điện cho phụ tải và đáp ứng được quy hoạch lưới điện của các tỉnh trong thời gian tới.
Một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm cung cấp điện mùa nắng nóng mà EVNNPC thực hiện là công tác dịch vụ khách hàng và tuyên truyền tiết kiệm điện. Ông Trịnh Xuân Như - Giám đốc PC Thanh Hóa - cho biết: Để tăng cường độ tin cậy cung cấp điện, chống quá tải và đáp ứng mức tăng trưởng phụ tải trên địa bàn, PC Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chủ động liên hệ với cơ quan chức năng địa phương xác định những khu vực có nhu cầu điện cấp bách; từ đó, lập phương án cung cấp điện cụ thể, triển khai đến các điện lực và báo cáo đến UBND các cấp tại địa phương.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2017, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị hoàn tất kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô vì đây là mùa có nhu cầu sử dụng điện cao nhất trong năm; sớm giao các danh mục đầu tư công trình chống quá tải năm 2017 cho các đơn vị thành viên trên địa bàn 27 tỉnh.

Nguồn:Phương Dung/Báo Công Thương điện tử