Đáp ứng nhu cầu về điện

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết giữa năm của EVNNPC cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn đơn vị đã đáp ứng đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc. Đặc biệt là điện cho cấp nước đổ ải, Đại hội Đảng toàn quốc XII, các kỳ họp Quốc hội, dịp lễ, Tết, các kỳ thi của học sinh - sinh viên... với sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đạt 23.752 triệu kWh, tăng 13,25% so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng trong 6 tháng, tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) của EVNNPC đạt 7,43%, giảm 0,28% so với cùng kỳ 2015; suất sự cố trên lưới điện 110kV giảm 42 vụ so với cùng kỳ năm 2015. Toàn đơn vị đã tiết kiệm được 385,65 triệu kWh.

Công tác dịch vụ khách hàng của EVNNPC cũng đạt được nhiều chuyển biến tích cực trên cả 14 chỉ tiêu. Theo đó, đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 851 khách hàng có đầu tư trạm biến áp trung áp với thời gian giải quyết thủ tục trung bình là 7,23 ngày (EVN giao 10 ngày); tiếp nhận và giải quyết 16.475 yêu cầu liên quan đến dịch vụ điện.

Để đáp ứng nhu cầu về điện tăng cao, đồng thời tăng cường độ tin cậy cấp điện, giảm tổn thất điện năng, chống quá tải trong mùa hè 2016 và các năm tiếp theo, EVNNPC đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để xây dựng các công trình lưới điện từ 0,4 - 110kV. Cụ thể, đã khởi công được 25 dự án 110kV; hoàn thành đóng điện 31 công trình, giúp tăng năng lực hệ thống lưới điện thêm 724MVA dung lượng máy biến áp và 116km đường dây 110kV. Toàn EVNNPC cũng đã hoàn thành 100% công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão 2016.

Triển khai nhiều giải pháp

Theo ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC, mặc dù đã đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn hết sức khó khăn. Vì vậy, các đơn vị cần quyết liệt và thực hiện toàn diện các giải pháp, biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc bảo đảm cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2016 của EVNNPC là sản lượng điện thương phẩm đạt 27,347 tỷ kWh, tăng trưởng 14,88%; phấn đấu cả năm đạt 51,1 tỷ kWh (cao hơn kế hoạch giao 150 triệu kWh); tiếp tục tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất lao động; phấn đấu giảm TTĐN 6 tháng cuối năm dưới 5,1%; khởi công 79 dự án, đóng điện 82 công trình theo kế hoạch được giao...

EVNPNC sẽ tập trung đôn đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai công trình lưới điện 110kV trọng điểm theo danh mục; hoàn thành các dự án chống quá tải, nhất là các phụ tải công nghiệp và có tiến độ gấp mang lại hiệu quả đầu tư cao; rà soát lại hệ thống quy hoạch lưới điện của các tỉnh để triển khai các dự án đáp ứng quy hoạch, bảo đảm đầu tư hiệu quả.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, gồm: Giảm TTĐN giai đoạn 2016 - 2020; phát triển công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa giai đoạn 2016 - 2020; thuê dịch vụ sửa chữa, bán điện ở khu vực nông thôn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác giám sát hoạt động của Trung tâm Chăm sóc khách hàng để bảo đảm việc thu thập, xử lý và phản hồi thông tin cho khách hàng nhanh chóng, chính xác. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy trình kinh doanh khi cấp điện, sửa chữa điện.

EVNNPC sẽ đẩy mạnh việc phân cấp, tạo sự chủ động, đồng thời tăng cường năng lực trách nhiệm của từng đơn vị, bộ phận trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử