Dự án xây dựng hệ thống SCADA kết nối hệ thống lưới điện được EVNSPC triển khai từ năm 2012, với tổng vốn đầu tư 15,3 triệu USD (nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới). Dự án có quy mô gồm một hệ thống SCADA chính, một hệ thống dự phòng kết nối lưới điện, trạm biến áp tại 21 tỉnh, thành phố.
Trung tâm Điều hành SCADA sẽ kết nối hệ thống SCADA với các công ty điện lực trực thuộc, từ đó giúp quá trình vận hành, xử lý, ngăn ngừa sự cố trên hệ thống lưới điện hiệu quả hơn so với cách quản lý vận hành truyền thống. Đồng thời, hệ thống SCADA cũng sẽ kết nối đồng bộ về Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (A2) nhằm chia sẻ dữ liệu và thực hiện công tác điều độ khi có yêu cầu từ A2.
Với hệ thống SCADA, EVNSPC đang điều khiển từ xa 164 trạm biến áp 110 kV và 01 trạm cắt 110 kV (Tân Thạnh, tỉnh Long An). Dự kiến, đến cuối năm 2017, EVNSPC sẽ điều khiển từ xa 100% số trạm 110 kV.
Theo lãnh đạo EVNSPC, so với cách quản lý vận hành trước đây (mỗi trạm biến áp có khoảng 10 người trực), hệ thống SCADA vào vận hành sẽ giảm số lượng người trực xuống còn khoảng 2 người/trạm, do các thao tác đều thực hiện trên máy tính. Đây cũng là nền tảng để tiến đến trạm biến áp không người trực và là giải pháp hữu hiệu để tăng năng suất lao động.
Bên cạnh đó, hệ thống này còn giúp nhân viên trong ca trực dễ dàng điều hành nguồn điện ổn định, hợp lý. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết xấu, việc cắt điện và cấp điện trở lại dễ dàng hơn, nhanh hơn, ngăn ngừa nguy cơ sự cố mở rộng gây hậu quả nghiêm trọng cho người và thiết bị.
Nguồn: Bùi Tư/Thời báo tài chính online