Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, lượng sản xuất tiêu thụ của toàn ngành xi măng 15 ngày đầu tháng 11/2016 tăng so với cùng kỳ tháng trước. Ước lượng sản xuất đạt khoảng 2,9 triệu tấn, tăng khoảng 0,2 triệu tấn. Tổng sản lượng tiêu thụ toàn ngành xi măng nửa đầu tháng 11 ước đạt khoảng 3 triệu tấn.
Theo báo cáo của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, giá xi măng trong nước 15 ngày đầu tháng 11 ổn định so với tháng trước. Nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản ổn định nên các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng cơ bản giữ ổn định giá bán.
Cụ thể: Giá bán tại Công ty xi măng Hoàng Thạch, Công ty xi măng Hải Phòng, Công ty xi măng Bút Sơn, Công ty xi măng Bỉm Sơn trong 15 ngày đầu tháng 11 là 1.270.000 đồng/ tấn.
Giá bán tại Công ty xi măng Tam Điệp là 1.170.000 đồng/tấn. Giá bán của Công ty xi măng Hoàng Mai là 1.250.000 đồng/tấn. Giá bán tại Công ty xi măng Hải Vân là 1.325.000 đồng/tấn. Giá tại Công ty xi măng Hà Tiên 1 là 1.705.000 đồng/tấn.
Mức giá bán tại nhà máy của các công ty xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam đều không thay đổi so với cùng kỳ tháng trước.
Theo báo cáo của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, giá bán lẻ xi măng 15 ngày đầu tháng 11/2016 cơ bản ổn định so với tháng 10/2016.
Tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1.050.000 - 1.550.000 đồng/tấn
Tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000 - 1.850.000 đồng/ tấn.
Giá xi măng xuất khẩu tại Hòn Gai 15 ngày đầu tháng 11 ổn định so với tháng trước, ở mức 46,5 USD/tấn; giá clinker xuất khẩu ở mức 30 USD/tấn FOB Cẩm Phả.
Theo dự báo, 15 ngày cuối tháng 11/2016, giá bán tại các Công ty sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam sẽ được giữ ở mức ổn định.
Nguồn: moit.gov.vn