Sự kiện này ghi một dấu mốc quan trọng, khẳng định chủ trương đầu tư đúng đắn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS); đồng thời cho thấy sự hợp tác hiệu quả giữa hai đơn vị PV GAS và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.
Giàn nén khí mỏ Rồng – Đồi Mồi là dự án có tổng mức đầu tư ban đầu gần 150 triệu USD do PV GAS làm chủ đầu tư với đại diện là Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ. Vietsovpetro trong vai trò tổng thầu. Công trình chính thức đưa vào vận hành từ ngày 30/11/2010, gồm hai tổ hợp máy nén khí cao áp với công suất xử lý là 900.000 m3 khí/ngày đêm và tiếp tục được đầu tư mở rộng, nâng công suất thu gom nén lên 1,5 triệu m3/ngày đêm trong năm 2012, nhằm mục đích thu gom toàn bộ lượng khí đồng hành khai thác từ mỏ Rồng và Đồi Mồi lô 09-1 và lô 09-3 để nén phục vụ cho ép vỉa và cung cấp khí về bờ.
Hiện nay, sản lượng khí nén của giàn Rồng – Đồi Mồi đang giữ ở mức cao trên 1,4 triệu m3/ngày (trên 450 triệu m3/năm) và luôn hoạt động ổn định khoảng 90% công suất thiết kế. Liên tục từ năm 2010 đến nay, sản lượng khí từ giàn Rồng – Đồi Mồi đều vượt trên 10% kế hoạch sản lượng, tiến tới đạt gần 72% tổng lượng khí của đời dự án, đóng góp gần 1/3 sản lượng khí từ hệ thống Cửu Long đưa về bờ.
Cột mốc sản lượng 2 tỷ m3 khí này cũng ghi nhận kết quả lao động đáng tự hào của tập thể Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ- đơn vị quản lý vận hành công trình và tập thể CBCNV Xí nghiệp Khai thác các công trình khí (thuộc Vietsovpetro) - nhà thầu vận hành đã và đang thể hiện tinh thần làm việc đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt lên những khó khăn, thách thức để đóng góp vào thành tích chung, vì sự phát triển bền vững của PV GAS, Vietsovpetro, của ngành Dầu khí và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.
Nguồn: Lê Kim Liên/Báo Công Thương điện tử