Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 của Hà Nội tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số nhóm sản phẩm so với cùng kỳ năm ngoái tăng như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9%; sản xuất và phân phối điện, khi đốt, hơi nước tăng 7,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,5%.

Lũy kế 10 tháng của năm 2016, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 7% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,4%.

Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có những ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn với tốc độ tăng khá so với bình quân chung như sản xuất chế biến thực phẩm tăng 19,7%; sản xuất thuốc lá tăng 7,9%; sản xuất trang phục tăng 24,6%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 27%; sản xuất kim loại tăng 16,4%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 16,9%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 63,5%.

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu của TP Hà Nội ước tính 10 tháng: Bánh kẹo các loại tăng 4,8% so cùng kỳ năm ngoái; áo sơ mi cho người lớn dệt kim hoặc đan móc tăng 34,1%; bê tông trộn sẵn tăng 4,1%; tủ lạnh sử dụng trong gia đình tăng 33,3%; tấm lợp bằng kim loại tăng 11,3%; xe mô tô, xe máy có gắn động cơ phụ trợ trên 50cc tăng 8,2%; điện thương phẩm tăng 7,7%...

Nguồn: dangcongsan.vn