Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng 2 dự án nhà máy kính nổi siêu trắng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bắc Ninh.

Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng tại KCN Phú Mỹ II (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có công suất 1.500 tấn/ngày, trong đó, dự kiến, giai đoạn 1, công suất 600 tấn/ngày, thực hiện trong 3 năm 2016-2018; giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày, thực hiện trong 4 năm 2019-2022. Dự án Nhà máy kính siêu trắng tại KCN Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) công suất 600-650 tấn/ngày.

Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện các dự án trên theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Nguồn: baoxaydung.com.vn