Tuy nhiên, hiện nay do mưa lớn, mực nước trên các sông dâng cao, giao thông đi lại khó khăn đã ảnh hưởng nhiều đến việc kiểm tra, khôi phục lưới điện. Tính đến chiều ngày 4/11/2017, EVNCPC đã cung cấp điện tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão số 12...
Theo đó, lưới điện 110kV, tổng số trạm biến áp 110kV mất điện là 12 trạm gồm: Phú Yên 3 trạm (Tuy Hòa 2, Hòa Hiệp, Sơn Hòa) và Khánh Hòa 9 trạm (trừ trạm Cam Ranh và Nam Cam Ranh không bị mất điện).
Lưới điện trung hạ thế, tại tỉnh Khánh Hòa mất điện toàn tỉnh (trừ khu vực Cam Ranh), chưa thể khôi phục do thời tiết xấu. Công suất không cung cấp được khoảng 201 MW. Tại tỉnh Phú Yên mất điện toàn tỉnh, chưa thể khôi phục do thời tiết xấu. Tổng số 38 xuất tuyến và 2.611 trạm biến áp mất điện. Công suất không cung cấp được khoảng 89 MW.
Tại tỉnh Bình Định, mưa bão đã làm mất điện một phần TP. Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát, huyện Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân, huyện Phú Phong, huyện Tuy Phước, huyện Vân Canh và TX An Nhơn. Hiện đã khôi phục được 12/54 xuất tuyến và cấp điện trở lại tại các khu vực trung tâm huyện. Đã khôi phục được là 318/2.364 trạm biến áp (13%). Công suất không cung cấp được khoảng 118 MW.
Tại tỉnh Đắk Lắk, một phần huyện EaSup, Ea H’Leo, EaKar, M’Đrak, Krông Păk, Buôn Đôn, CưMGar bị mất điện. Hiện đã khôi phục được 7/23 xuất tuyến và 1.098/3.699 trạm biến áp (30%). Công suất không cung cấp được khoảng 102 MW.
Tại tỉnh Đắk Nông, một phần huyện Cư Jut, Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Song bị mất điện, gồm 7 xuất tuyến và 347 trạm hiện chưa thể khôi phục do thời tiết xấu. Ước công suất không cung cấp được khoảng 8 MW.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, toàn bộ huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và một phần huyện Tư Nghĩa bị mất điện. Hiện đã khôi phục được 18/21 xuất tuyến và 1.634/2.008 trạm biến áp (81%). Công suất không cung cấp được khoảng 9 MW. Tại tỉnh Gia Lai, một phần huyện Kbang, Ia Pa, Krông Pa, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ bị mất điện. Hiện đã khôi phục được 11/12 xuất tuyến và 1.620/1.693 trạm biến áp, (96%). Công suất không cung cấp được khoảng 1 MW.
Tại tỉnh Kon Tum, một phần huyện Kon Plong, Đắk Glei và Tu Mơ Rông bị mất điện. Hiện đã khôi phục xong 2/2 xuất tuyến và 417/506 trạm biến áp (82%). Công suất không cung cấp được khoảng 0,4 MW.
Như vậy, tính đến 14h30 ngày 4/11, toàn EVNCPC đã khôi phục 50/237 tuyến trung thế (21,1%), 5.087/16.929 trạm biến áp phân phối (30%), ước công suất không cung cấp được 528,4 MW.
Để nhanh chóng khôi phục lưới điện bị thiệt hại sau bão, ngay trong ngày 4/11, EVNCPC đã có văn bản huy động lực lượng xung kích, phương tiện, vật tư thiết bị tại các Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai và Công ty Lưới điện cao thế miền Trung tăng cường hỗ trợ PC Phú Yên và Khánh Hòa khắc phục lưới điện, sớm cấp điện trở lại phục vụ nhân dân.
Nguồn: Xuân Hoài/Báo Công Thương điện tử