Theo đó, từ ngày 27 - 30/01/2017, EVN đã quản lý vận hành hệ thống linh hoạt, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ các yêu cầu hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân cả nước trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017,

Phụ tải hệ thống điện quốc gia trong các ngày này đạt công suất cao nhất là 18.416 MW (ngày 27/01), sản lượng cao nhất là 331,884 triệu kWh (ngày 27/01), sản lượng thấp nhất là 290,5 triệu kWh (ngày 29/01). Tổng công suất khả dụng nguồn điện đạt 29.600 MW.

Các nhà máy điện và lưới điện truyền tải vận hành ổn định. Không xảy ra sự cố lưới điện phân phối, không có tai nạn lao động và sự cố cháy nổ.

Để có được kết quả nêu trên,  EVN đã có Chỉ thị số 192/CT-EVN ngày 16/01/2017 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập phương án chi tiết đảm bảo cung ứng điện, tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn điện và thực hiện ứng trực 24/24h trong các ngày Tết.

Bên cạnh đó, các Tổng công ty đã thành lập nhiều đoàn công tác vừa kiểm tra việc triển khai kế hoạch cung ứng điện, vừa động viên tinh thần các cán bộ công nhân viên tham gia trực Tết.

Nguồn: Báo công thương điện tử