Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) - cho biết: Giai đoạn 2011 - 2016, EVNSPC thực hiện mục tiêu tiết kiệm 1,5 - 2% điện năng hàng năm so với sản lượng điện thương phẩm do EVN giao; nâng cao hiệu quả truyền thông về sử dụng điện tiết kiệm; tăng cường gắn kết các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện… Nhờ đó, trong 5 năm, tại khu vực miền Nam, tổng sản lượng điện tiết kiệm được là 6.124 triệu kWh. Đặc biệt, tỷ lệ điện thương phẩm tiết kiệm ngày càng tăng, từ 1,23% năm 2011, tăng lên 2,35% năm 2016.
Trong các hoạt động do EVNSPC phát động, chương trình tiết kiệm điện được khách hàng, chính quyền địa phương và các đoàn thể hưởng ứng mạnh mẽ. Chỉ riêng thực hiện tắt đèn trong Giờ Trái đất, sản lượng điện tiết kiệm năm 2011 đạt 165.228kWh; năm 2016 tăng lên 257.289kWh; năm 2017 dự kiến đạt 300.829kWh. Thực hiện Chương trình “Ấp/khu dân cư văn hóa tiết kiệm điện” và “Tuyến phố tiết kiệm điện”, trong 5 năm qua, 21 đơn vị điện lực thuộc EVNSPC phối hợp các hội, đoàn, chính quyền địa phương thực hiện tiêu chí có trên 50% hộ dân trong ấp/khu dân cư hoặc tuyến phố đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện từ 5% trở lên so với mức sử dụng điện năm trước, mang lại kết quả tốt.
Theo ông Nguyễn Văn Việt - Phó giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp, công ty đã tổ chức nhiều chương trình tiết kiệm điện như: “Ra tắt vào bật”, “Ấp văn hóa tiết kiệm điện”, “Tuyến phố tiết kiệm điện”…, đạt được những kết quả rất khả quan. “Các hộ dân tham gia tiết kiệm điện đã thay đổi cách thức sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Sau khi áp dụng, 120/120 hộ dân đã giảm 5 - 8% sản lượng điện sử dụng so với tháng trước. Trong một tháng thực hiện, 120 hộ dân đã tiết kiệm được 3.952kWh điện, tương đương 6 triệu đồng.” - ông Việt chia sẻ.
Thực hiện hỗ trợ nông dân thay đèn sợi đốt chong thanh long bằng đèn compact tại các tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang, ngành điện đã đổi được 2.065.269 bóng đèn, giúp nông dân tiết kiệm điện được 54.523 MWh/năm, tương ứng hơn 82 tỷ đồng/năm. Theo tuổi thọ bóng đèn (4.000 giờ) của 2.065.269 đèn, sản lượng điện tiết kiệm là 330 GWh, với giá trị tiền điện tiết kiệm 500 tỷ đồng. Chương trình này đã trực tiếp giúp ngành điện giảm công suất đỉnh của hệ thống 56MW, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không phải đầu tư nguồn và lưới điện. Nếu tính giá trị đầu tư bình quân 1,2 triệu USD/1 MW - 26,5 tỷ đồng, sẽ giảm đầu tư công trình điện với giá trị tương đương 1.475 tỷ đồng. Đối với môi trường, đề án giúp cắt giảm hơn 200.000 tấn CO2.
Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng giám đốc EVNSPC: EVNSPC thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện hàng năm trên 1,5% điện thương phẩm; thiết lập được tiêu chí tiết kiệm điện vào chương trình thi đua ấp/khu phố văn hóa, gia đình văn hóa; phấn đấu mỗi năm 20% ấp/tuyến phố và 10% số hộ gia đình tham gia đăng ký chương trình (đạt mức tiết kiệm tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm trước) tại 21 tỉnh/thành phố khu vực phía Nam; sản lượng điện tiết kiệm đạt 100 triệu kWh/năm trong giai đoạn 2017 - 2020.
Nguồn: Thế Vĩnh/Báo Công Thương điện tử