Công trình do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đầu tư với chi phí khoảng 25,147 tỷ đồng, bằng nguồn vốn đầu tư từ khoản vay DPL1 của Ngân hàng Thế giới. Quy mô bao gồm lắp đặt thêm 01 MBA 220/110 kV-125 MVA; mở rộng ngăn lộ 220 kV; bổ sung thiết bị đóng cắt cho 2 ngăn lộ 220 kV và 110 kV của MBA mới lắp đặt; bổ sung hệ thống đo đếm ranh giới cho ngăn lộ 110 kV của MBA để phục vụ đo đếm; Hoàn thiện hệ thống điều khiển, bảo vệ, scada phù hợp với thiết bị lắp mới.
Công trình được PTC2 tổ chức khởi công ngày 26/12/2016, việc thực hiện dự án này sẽ tăng cường công suất cho Trạm biến áp 220 kV Thạnh Mỹ. Dự án giúp tránh tình trạng quá tải cho MBA AT3 - 220 kV-125 MVA hiện hữu và đảm bảo chuyển tải công suất từ phía 110 kV của các nguồn thủy điện khu vực Tây Quảng Nam lên hệ thống truyền tải điện 220 kV theo phê duyệt phát triển điện lực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2025 của Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 6799/QĐ-BCT ngày 23/12/2011 và phù hợp với tiến độ vận hành các dự án nhà máy thủy điện vừa và nhỏ được đấu vào Trạm biến áp 220 kV Thạnh Mỹ.
Sau khi hoàn thành dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, từng bước tăng cường đảm bảo nhu cầu cung cấp điện an toàn cho các thành phần phụ tải của nền kinh tế và phát triển xã hội của khu vực miền Trung. Đặc biệt, dự án hoàn thành cũng góp phần hỗ trợ Đà Nẵng cung cấp điện trong thời gian diễn ra “Tuần lễ cấp cao APEC 2017” thuộc “Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương - APEC 2017” diễn ra tháng 11/2017.
Nguồn: Đình Dũng/Báo Công Thương điện tử