Khu Thương mại – Công nghiệp (TMCN) Kim Thành có diện tích 182,36 ha, được xác định là hạt nhân của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2016, mới có 34 dự án đăng ký đầu tư, trong đó, chỉ có 5 dự án đi vào hoạt động. Để phát triển có hiệu quả khu TMCN này, cần thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực.

Một trong những nguyên nhân được xác định là do vướng mắc về cơ chế quản lý khu vực phi thuế quan theo Quyết định 44/2008/QĐ-TTg ngày 26/3/2008. Do nằm trong khu vực phi thuế quan, các hoạt động xuất nhập khẩu, luân chuyển hàng hóa qua Khu TMCN Kim Thành được giám sát, quản lý chặt chẽ, gây khó khăn cho nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện dự án. Cơ chế quản lý lưu trú trong khu vực phi thuế quan không cho người tạm trú qua đêm đã gây khó khăn cho các dự án đầu tư nhà hàng, khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí. Chính những vướng mắc này khiến các nhà đầu tư nản lòng, không mặn mà với việc đầu tư hoặc tiếp tục đầu tư vào Khu TMCN Kim Thành.

Để tạo điều kiện cho Khu TMCN Kim Thành phát triển, tại Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg (Quyết định 40) phê duyệt Quy hoạch mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ đã bãi bỏ Quyết định 44/2008/QĐ-TTg. Ông Nguyễn Ngọc Khải - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai - cho rằng: Vấn đề đối với Khu TMCN Kim Thành hiện nay không còn là việc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, mà cần phải thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực. Đồng thời, tiến hành rà soát các dự án, nhóm dự án đầu tư tại Khu TMCN Kim Thành. Theo đó, những dự án đã đăng ký đầu tư nhưng chưa thực hiện, hoặc những dự án đang thực hiện nhưng không đủ năng lực tài chính, không cam kết về thời gian sẽ bị thu hồi.

Ông Nguyễn Ngọc Khải cho biết, tỉnh Lào Cai đang điều chỉnh một số quy hoạch cho phù hợp việc mở rộng khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phạm vi Cửa khẩu Kim Thành không bao gồm Khu TMCN Kim Thành, không áp dụng cơ chế quản lý cửa khẩu cũng như cơ chế quản lý khu vực phi thuế quan đối với Khu TMCN Kim Thành, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Nguồn: Lan Ngọc/Báo Công Thương điện tử