Tăng cường kiểm tra, giám sát 
Để thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học cần sự hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp và sự mạnh tay của cơ quan nhà nước. Theo Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), Bộ Công Thương đã tổ chức buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để thảo luận về việc rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng xăng dầu liên quan đến Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ và phương án xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại.

 

Theo đó, hai bên đã đi đến thống nhất phối hợp xây dựng kế hoạch rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng xăng dầu; phối hợp để xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại; phối hợp tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn khi chạy thử để đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các bên đã thống nhất chỉ đạo các sở, ban, ngành tại địa phương phối hợp với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có hệ thống phân phối trên địa bàn khẩn trương thực hiện nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo kể từ ngày 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95; chỉ đạo Sở Công Thương thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện Lộ trình để đảm bảo mục tiêu đã đề ra; hướng dẫn và chấn chỉnh việc tổ chức kinh doanh xăng E5 RON 92 tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp, đáp ứng yêu cầu từ ngày 1/1/2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu thực hiện lộ trình theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON92, tránh gian lận thương mại.
Địa phương vào cuộc
Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch để đảm bảo từ 1/1/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 và xăng RON 95. Đồng thời, Chi cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2018 đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; chủ động lực lượng, tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức kinh doanh xăng dầu tại tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố, đặc biệt giám sát việc thực hiện chuyển đổi. Quá trình kiểm tra, kiểm soát chủ động lấy mẫu xăng để kiểm tra chất lượng, đảm bảo kinh doanh xăng E5 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.