Trong tổng sản lượng 50 tỷ mét khối khí này, ngoài việc cung cấp cho khai thác dầu bằng công nghệ gaslift của Vietsovpetro, có trên 32 tỷ mét khối được đưa vào bờ làm nguyên liệu và nhiên liệu cho công nghiệp khí điện đạm. Với lượng khí được thu gom và đưa về bờ như trên, Vietsovpetro đã cùng một số đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên dầu khí của đất nước, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Đạt được thành quả trên, chính là nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời, sự giúp đỡ, ủng hộ hết mình của lãnh đạo các cấp, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đặc biệt là sự đóng góp tâm huyết, không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên của Vietsovpetro hôm qua và hôm nay- lãnh đạo Vietsovpetro cho hay.
Từ những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về việc “Nhanh chóng lập phương án sử dụng khí đồng hành mỏ Bạch Hổ và các mỏ khác để sản xuất phân đạm, phát điện và phục vụ đời sống nhân dân”, (thay vì khí đồng hành hoàn toàn bị đốt bỏ như trước đây do chưa có điều kiện thu gom và vận chuyển vào bờ để sử dụng), Vietsovpetro đã tiến hành xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý và nén toàn bộ khí đồng hành trong bể Cửu Long và các mỏ thuộc lô 04-3 thuộc Bể Nam Côn Sơn.
Bên cạnh việc cung cấp khí cho nhu cầu khai thác dầu bằng gaslift của Vietsovpetro tại các mỏ Bạch Hổ -Rồng, Thỏ Trắng và Nam Rồng - Đồi Mồi… Vietsovpetro đã thực hiện việc nén khí về bờ, cung cấp cho các cụm công nghiệp Khí Điện, Đạm sử dụng khí đốt như Nhà máy Đạm Phú Mỹ, các Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1, 2, 3, Nhà máy Điện Bà Rịa… góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia.
Con số 50 tỷ m3 khí là cột mốc đáng tự hào, là bằng chứng rõ nét nhất của tinh thần đoàn kết, nỗ lực và không ngừng sáng tạo, vượt khó của Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro. Đặc biệt, có sự đóng góp to lớn của tập thể CBCNV Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí.
Với nhiệm vụ được giao, Xí nghiệp Khí đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của đơn vị, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định uy tín và chất lượng, xứng đáng là 1 thành viên xuất sắc, góp phần làm nên thương hiệu Vietsovpetro.
Nguồn: Lê Kim Liên/Báo Công Thương điện tử