Nhân tố chính làm cải thiện các điều kiện kinh doanh gần đây là số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng mạnh và nhanh hơn. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng liên tục kể từ tháng 12/2015 đến nay. Tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng nhanh hơn và trở thành mức nhanh nhất trong 4 tháng qua, dẫn đến sản lượng ngành sản xuất tiếp tục tăng.
Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu được ghi nhận trong kỳ khảo sát, dẫn đến chi phí đầu vào cao hơn và thời gian giao hàng của nhà cung cấp dài hơn. Song chi phí đầu vào tăng đáng kể, nhưng các công ty vẫn giảm giá cả đầu ra trong tháng 8. Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp các công ty giảm giá bán hàng, mặc dù chỉ là giảm nhẹ.
Mức độ lạc quan trong kinh doanh cũng tăng lên trong tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 3/2017. Các số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, các công ty đã có kế hoạch tăng sản lượng và điều này được hỗ trợ bởi mức tăng công suất và dự báo tăng số lượng đơn đặt hàng mới. Hơn 56% số người trả lời đã dự đoán tăng sản lượng trong 12 tháng tới.
Nhân tố chính làm cải thiện các điều kiện kinh doanh gần đây là số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng mạnh và nhanh hơn. Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng liên tục kể từ tháng 12/2015, với một số người trả lời cho biết nhu cầu khách hàng đã mạnh hơn. Tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng nhanh hơn và trở thành mức nhanh nhất trong thời kỳ 4 tháng. Yêu cầu sản lượng cao hơn đã khuyến khích các công ty tuyển thêm nhân viên. Tuy nhiên, tốc độ tạo việc làm chỉ là nhẹ, và là mức chậm nhất trong thời kỳ tăng việc làm kéo dài 17 tháng hiện nay.
Dự báo đà tăng của ngành sản xuất tiếp tục phát triển ổn định ở thời điểm giữa quý 3 của năm 2017 với những dấu hiệu tích cực về số lượng đơn đặt hàng mới giúp lĩnh vực sản xuất duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.
Nguồn: Thanh Thanh/Báo Công Thương điện tử